Дисципліни кафедри

Кафедра математики забезпечує викладання таких навчальних дисциплін на фізико-математичному і економічному факультетах:

 1. Актуальні задачі математичної фізики
 2. Алгебра і теорія чисел
 3. Аналітична геометрія
 4. Аналітична теорія чисел
 5. Вища математика
 6. Вступ до спеціальності
 7. Дискретна математика
 8. Диференціальна геометрія та топологія
 9. Диференціальні рівняння
 10. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 11. Диференціальні та інтегральні рівняння
 12. Диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної
 13. Формування евристичної діяльності студентів при вивченні математики
 14. Додаткові розділи методів обчислень
 15. Економетрика
 16. Економіко-математичні методи та моделі
 17. Елементарна математика
 18. Елементи конструктивної геометрії
 19. Історія математики
 20. Комплексний аналіз
 21. Лінійна алгебра
 22. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 23. Математика для економістів
 24. Математичний аналіз
 25. Математична логіка і теорія алгоритмів
 26. Математична логіка, теорія алгоритмів та структури даних
 27. Методика навчання математики
 28. Методика навчання математики у ВНЗ
 29. Методика навчання математики у старших класах ЗНЗ
 30. Методика наукових досліджень
 31. Методика позакласної роботи
 32. Методи розв’язування екстремальних задач та їх застосування
 33. Методи обчислень
 34. Методи оптимізації
 35. Основи геометрії
 36. Основи наукових досліджень
 37. Опуклий аналіз
 38. Рівняння математичної фізики
 39. Розв’язування задач шкільних математичних олімпіад
 40. Розв’язування задач підвищеної складності шкільного курсу математики
 41. Сучасні задачі диференціальних рівнянь
 42. Теорія ймовірностей та математична статистика
 43. Теорія екстремальних задач
 44. Теорія лінійних просторів
 45. Теорія наближень
 46. Числові системи
 47. Функціональний аналіз

Comments are closed