Навчально-методичні посібники кафедри

Монографії

 1. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. Счетные системы дифференциальных уравнений. – Киев: Ин-т математики НАН Украины, 1993. – 308 с.
 2. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2001. – 312 с.
 3. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2002. – 248 с.
 4. Samoilenko A.M. and Teplinskii Yu.V. Countable Sistems of Differential Equations. – VSP, Utrecht-Boston, 2003. – 287 p.
 5. Температурні поля в кусково-однорідних циліндричних областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2004. – 276 с.
 6. Інтегральні перетворення та диференціальні рівняння з узагальненим оператором Лежандра / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2007. – 136 с.
 7. Самойленко А.М., Теплінський Ю.В. Елементи математичної теорії еволюційних рівнянь у банахових просторах. – Київ:Ін-т математики НАН України, 2008.– 495 с.
 8. Стаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2008. – 120 с.
 9. Нестаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2009. – 120 с.
 10. Температурні поля в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 200 с.
 11. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних просторових середовищах/ І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 120 с.
 12. M. Samoilenko, Yu. V. Teplinsky. Elements of Mathematical Theory of Evolutionari Equations in Banach Spaces. Singapore: World Scientific. Series A, Volume 86. 2013, 400 p

 

Посібники для вищих навчальних закладів

 1. Елементи теорії ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет, А.І. Юрчик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. – 120 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 2. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1999. – 214 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 3. Теплінський Ю.В. Лекції з диференціальної геометрії.– Кам’янець-Подільський: Науково-видавничий відділ К-ПДПУ, 1999. – 148 с. (рекомендовано Міністерством освіти України).
 4. Вища математика : навч. посіб. / І.М. Конет, А.І. Мозолюк. –Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 112 с.
 5. Теорія ймовірностей та математична статистика в прикладах і задачах : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 220 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 6. Алгебра та геометрія : навч. посіб. / І.М. Конет, В.В. Мойко, В.А. Сорич ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 452 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 7. Теплінський Ю.В. Елементи конструктивної геометрії. – Кам’янець-Подільський: Науково-видавничий відділ Кам’янець-Подільського держ. ун-ту, 2005. – 150 с.
 8. Тригонометрія: теорія і практика : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 244 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 9. Практикум з теорії ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 296 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 10. Практикум з математичної статистики : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 252 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 11. Годич Н.Т. Лінійна алгебра. Практикум: навчальний посібник/ Н.Т. Годич, У.В. Гудима. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012.–Ч.1. – 70 с.
 12. Гудима У.В. Лінійне програмування в прикладах і задачах: навчальний посібник/ У.В. Гудима.– Кам’янець-Подільський: «Медобори – 2006», 2012. -104 с.
 13. Лекції з лінійної алгебри: навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Сорич; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 226 с.
 14. Лекції з аналітичної геометрії: навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Сорич; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 200 с.
 15. Диференціальні рівняння математичної фізики: навч. посіб. Видання третє, доповнене / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 144 с.
 16. Рівняння математичної фізики: навч. посіб. / В.Г. Самойленко, І.М. Конет. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014.– 283 с.

 

Навчально-методичні посібники

 1. Границя послідовності. Границя функції. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів фізико-математичного факультету. Індивідуальні завдання/ Ю.В.Гнатюк, Н.Т. Годич, С.О. Кріль, І.Б. Ковальська, Н.М. Сорич, М.С. Циганівський М.С. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 39с.
 2. Числові та функціональні ряди : методичні матеріали для самостійної роботи студентів фізико-математичного факультету. Індивідуальні завдання. / [Гнатюк Ю.В., Кріль С.О., Ковальська І.Б., Сорич Н. М., Сорич В. А.].- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, – 39 с.
 3. Диференціальне числення функції однієї змінної: методичні рекомендації для студентів фізико-математичного факультету. Індивідуальні завдання / [Гнатюк Ю.В., Кріль С.О., Ковальська І.Б., Сорич Н. М., Сорич В. А.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  – 46 с.
 4. Інтегральне числення функції однієї змінної : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів фізико-математичного факультету. Індивідуальні завдання / [укладачі: Ю.В. Гнатюк, С.О. Кріль, І.Б. Ковальська, Н.М. Сорич, В.А. Сорич]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 60 с.
 5. Сорич Н.М. Подвійний інтеграл та його застосування. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів фізико-математичного факультету . Індивідуальні завдання / Ю.В. Гнатюк, Н. М.Сорич,  В. А. Сорич // – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори», 2011. – 40  с

 

Посібники для загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Хмельницькі обласні олімпіади юних математиків : навч. посіб. / І.М. Конет, Г.В. Паньков, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 207 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 2. Обласні математичні олімпіади : навч. посіб. / І.М. Конет, Г.В. Паньков, В.М. Радченко, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 3. Довідник з математики для учнів та абітурієнтів / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 236 с.
 4. Математика в означеннях, формулах і задачах: для учнів та абітурієнтів : навч. посіб. / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004. – 292 с.
 5. Вступні випробування з математики до вищих навчальних закладів : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 160 с. (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 6. Вибрані питання шкільного курсу математики. На допомогу абітурієнту / І.М. Конет, Б.Я. Сиваківський, П.Б. Сиваківський ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-ІІодільський : Сисин О.В., 2008. – 356 с.
 7. Математика. Довідник+тести. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : навч. посіб. / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2009. – 340 с.
 8. Обласні олімпіади з математики : навч. посіб. / І.М. Конет, В.М. Радченко, Ю.В. Теплінський ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2010. – 388 с.

Comments are closed