Науково-дослідна робота студентів

Всі викладачі кафедри керують науковою роботою студентів. Результати своїх наукових досліджень студенти доповідають на науковій конференції студентів та магістрантів, яка традиційно відбувається в університеті кожного року, та використовують при написанні курсових і дипомних робіт. Студенти також мають можливість опублікувати статтю у Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який видається щороку.

Проблемні групи та наукові гуртки, що функціонують на кафедрі математики.

Проблемні групи:

Диференціальні рівняння в просторах числових послідовностей

Керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Теплінський Ю.В.

Крайові задачі математичної фізики

Керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Конет І.М.

Методи дослідження проблеми розподілу нетривіальних нулів дзета-функції Рімана

Керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Кріль С.О.

Найкраще рівномірне наближення компактнозначних відображень

Керівники – кандидат фізико-математичних наук, доцент  Гудима У.В.,

кандидат фізико-математичних наук, доцент, Гнатюк В.О.

Інваріантні тори злічених систем

Керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Авдеюк П.І.

Елементи теорії наближення

Керівники – кандидат фізико-математичних наук, доцент Сорич В.А.

кандидат фізико-математичних наук, доцент Сорич Н.М.

Матриці показників та допустимі сагайдаки

Керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Зеленський О.В.

Наукові гуртки:

Актуальні проблеми методики математики

Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Сморжевський Ю.Л.

 

Comments are closed