Шановні науково-педагогічні працівники, стейкхолдери та здобувачі вищої освіти, пропонуємо Вашій увазі проєкт освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю  014 Середня освіта (Математика) та проєкт освітньо-наукової програми «МАТЕМАТИКА» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  111 МАТЕМАТИКА. Будемо вдячні за участь в обговоренні та наданні слушних зауважень та пропозицій, які допоможуть вдосконалити підготовку фахівців за даною спеціальністю. Ваші пропозиції просимо надсилати  на електронну пошту кафедри kaf_math@kpnu.edu.ua, або заповнивши анкету     “Обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)”   та  “Обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика, інформатика) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)“,  “Обговорення проєкту освітньо-наукової  програми «МАТЕМАТИКА» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  111 МАТЕМАТИКА“.

ПРОЄКТ ОПП  Середня освіта (Математика, інформатика)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ПРОЄКТ ОПП Середня освіта (Математика, інформатика) дгугого (магістерського) рівня вищої освіти

ПРОЄКТ  ОНП _«МАТЕМАТИКА» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  111 МАТЕМАТИКА