Дисципліни кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри математики забезпечують викладання навчальних дисциплін на фізико-математичному і економічному факультетах здобувачам освітніх ступенів : “бакалавр” та “магістр”

 1. Актуальні задачі математичної фізики
 2. Алгебра і теорія чисел
 3. Алгебра та геометрія
 4. Аналіз даних
 5. Аналітична геометрія
 6. Аналітична теорія чисел
 7. Вибрані питання алгебри і математичного аналізу
 8. Вибрані питання геометрії
 9. Вибрані питання математики
 10. Вибрані питання методики навчання математики
 11. Вища математика
 12. Вища та прикладна математика
 13. Дискретна математика
 14. Диференціальна геометрія та топологія
 15. Диференціальні рівняння
 16. Диференціальні та інтегральні рівняння
 17. Диференційоване формування прийомів евристичної діяльності студентів при вивченні математики
 18. Додаткові розділи математичного аналізу
 19. Економетрика
 20. Елементарна математика
 21. Елементи гармонійного аналізу
 22. Комплексний аналіз
 23. Лінійна алгебра
 24. Математичний аналіз
 25. Методика навчання математики
 26. Методика навчання математики у ВНЗ
 27. Методика навчання математики у старших класах
 28. Методика наукових досліджень
 29. Методика розв’язування олімпіадних задач
 30. Методи оптимізації
 31. Методи оптимізації та дослідження операцій
 32. Оптимізаційні методи та моделі
 33. Основи векторного і тензорного аналізу
 34. Основи геометрії
 35. Основи наукових досліджень
 36. Рівняння математичної фізики
 37. Сучасні задачі диференціальних рівнянь
 38. Сучасні проблеми прикладної математики
 39. Теорія інтегральних перетворень
 40. Теорія ймовірностей і математична статистика
 41. Теорія екстремальних задач
 42. Теорія керування
 43. Теорія наближень
 44. Числові системи
 45. Функціональний аналіз

Comments are closed