Науково-педагогічні працівники кафедри математики забезпечують викладання навчальних дисциплін на фізико-математичному і економічному факультетах здобувачам освітніх ступенів : “бакалавр” та “магістр”

 1. Актуальні задачі математичної фізики
 2. Алгебра і теорія чисел
 3. Аналітична геометрія
 4. Аналітична теорія чисел
 5. Вступ до спеціальності
 6. Вища математика
 7. Математика для економістів: Вища математика
 8. Математика для економістів: Теорія ймовірності і математична статистика
 9. Дискретна математика
 10. Диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної
 11. Диференціальна геометрія і топологія
 12. Диференціальні рівняння
 13. Диференціальні та інтегральні рівняння
 14. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 15. Формування прийомів евристичної діяльності студентів при вивченні математики
 16. Теорія лінійних просторів
 17. Економетрика
 18. Елементарна математика
 19. Комплексний аналіз
 20. Лінійна алгебра
 21. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 22. Математичний аналіз
 23. Методика навчання математики
 24. Методика навчання математики в закладі вищої освіти
 25. Методика навчання математики в профільній середній школі
 26. Опуклий аналіз
 27. Математична логіка і теорія алгоритмів
 28. Методи оптимізації
 29. Методи обчислень
 30. Основи геометрії
 31. Рівняння математичної фізики
 32. Сучасні задачі диференціальних рівнянь
 33. Теорія ймовірностей та математична статистика
 34. Теорія екстремальних задач
 35. Числові системи
 36. Функціональний аналіз