Зеленський Олексій Віталійович –
доцент кафедри математики,
кандидат фізико-математичних наук.

e-mail:         zelenskyi@kpnu.edu.ua,     esteticcode@gmail.com

Викладає дисципліни: алгебра і теорія чисел, лінійна алгебра, дискретна математика, економетрика

Основні праці.

Статті у фахових виданнях:

 1. Зеленський O. В. Мінімальна матриця показників / O. В. Зеленський, В. М. Дармосюк, В. М. Касянюк // Дослідження в математиці і механіці. – Т.24. Випуск 1(33) . – 2019. – С.15-24.
 2. Зеленський О.В., Дармосюк, В.М. Звичайні вагові функції допустимих сагайдаків / О.В. Зеленський, В.М. Дармосюк // Вісник харківського університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Математика, прикладна математика механіка». – Т 85, 2017. –­  С.43-51.
 3. Зеленський О.В. Жорсткі та майже жорсткі сагайдаки / О. В. Зеленський, В.М. Дармосюк // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки.– № 1, 2016.­ – С.91-96.
 4. Зеленський О.В. Допустимий сагайдак одержуваний з m попарно не еквівалентних матриць показників / О. В. Зеленський, В.М. Дармосюк // Вiсник Днiпропетровського унiверситету. Серiя: Математика. – 2016, вип. 21. ­– С.35-40.
 5. Kirichenko V.V., Zelenskiy O.V., KhibinaM.A., Zhuravlev V.M.  Quivers and Latin squares. – São Paulo Journal of Mathematical Sciences, 2016.–V.10, Issue 2, pp 286–300.
 6. Зеленський О. В. Сума елементів зведеної матриці показників / О. В. Зеленський, В.М. Дармосюк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Математика, прикладна математика механіка». – Т 82, 2015. – С. 61-66.
 7. Зеленський О.В. Цикли допустимих сагайдаків/ О.В. Зеленський // Математичні студії, 2014. – Т. 42, № 1. – С. 3-8.

Статті в інших наукових виданнях:

 1. Зеленський О. В. Допустимі орієнтовані графи та їх звичайні вагові функції показників / О. В. Зеленський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів :у 3-х томах.. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 2. – С. 37 – 39.
 2. Зеленський O. В. Допустимий орієнтований граф, який одержується з m попарно не еквівалентних зведених матриць показників з різною сумою елементів / О. В. Зеленський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 9. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 51 – 54
 3. Зеленський О. В. Критерій еквівалентності матриць показників на мові вагових функцій / О. В. Зеленський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 8. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 37 – 44.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Zelenskiy O. Game Nim with “special” move / O. Zelenskiy, V. Darmosiuk // Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук», 13 – 15 вересня 2018 р. – Миколаїв: 2018. – С. 78-81.
 2. Зеленський О.В. Матриця показникiв з мiнiмальною сумою елементiв для допустимих сагайдакiв / О. Зеленський, В. Дармосюк // Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 18-19 вересня 2018 р.. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 121.
 3. Зеленський О.В. Звичайні вагові функції допустимих сагайдаків / О.В. Зеленський, В.М. Дармосюк, О.Г. Семенів //  ХVIIS Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, Луцьк-Київ,7-10 жовтня 2017.
 4. Zelenskiy O. V. Minimal exponent matrices / О.V. Zelenskiy, V.M. Darmosiuk, M.V. Kasyaniuk // 11th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko, July 3-7, 2017, Kyiv, Ukraine.
 5. Зеленський О. В. Сума елементів зведеної матриці показників / О. В. Зеленський. // Тези доповідей 10 Міжнародної алгебраїчної  конференції в Україні, присвяченої 70-річчю від дня народження Ю.А. Дрозда. –  м. Одеса, 20 – 27 серпня 2015 р. Тези доповідей. – С. 138-139.

Навчально-методичний посібник

Авдеюк П. І. Елементи математичної логіки та теорії алгоритмів: навчально-методичний посібник / П. І. Авдеюк, O.В.Зеленський // Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університету імені Івана Огієнка, 2019. – 159 с.