Головна

Адреса:
32300 Україна
м. Кам’янець-Подільський
вул. Симона Петлюри, буд. 1 (корпус фізико-математичного факультету), кабінет 34

Е-mail:  kaf_math@kpnu.edu.ua,    kaf_math@ukr.net

Професорсько-викладацький склад кафедри математики :

Теплінський Юрій Володимирович, завідувач професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор;
Конет Іван Михайлович, проректор з наукової роботи, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор;
Гнатюк Василь Олексійович, помічник ректора, професор кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Сорич Ніна Миколаївна, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Кріль Сергій Олександрович, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Ковальська Ірина Борисівна, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Гудима Уляна Василівна, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Сорич Віктор Андрійович, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Авдеюк Павло Іванович, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Зеленський Олексій Віталійович, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук;
Сморжевський Юрій Людвігович, доцент кафедри математики, кандидат педагогічних наук, доцент;
Думанська Тетяна Володимирівна, асистент кафедри математики, кандидат педагогічних наук.

Історія кафедри математики розпочалась одночасно із відкриттям у 1918 р. Кам’янець-Подільського державного українського університету (зараз це – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). На момент створення університет складався лише з двох факультетів: фізико-математичного та історико-філологічного. У складі фізико-математичного факультету і було відкрито кафедру математики.

За час свого існування кафедра математики, як і університет, зазнала багатьох змін і реорганізацій.

У 1980-1981 навчальному році відбувся поділ кафедри математики Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В.П. Затонського на дві кафедри: алгебри і математичного аналізу та геометрії і методики викладання математики.

Завідувачем кафедри алгебри і математичного аналізу став Циганівський М.С. , а кафедри геометрії і методики викладання математики – Теплінський Ю.В.

З часом назва кафедри геометрії і методики викладання математики змінювалась декілька разів. У 2004 році  вона стала називатись – кафедра диференціальних рівнянь і геометрії. З листопада 2006 року по квітень 2012 року кафедра існувала як кафедра диференціальних рівнянь і прикладної математики. У квітні 2012 року кафедру диференціальних рівнянь і прикладної математики було реорганізовано  і на її базі створено кафедру диференціальних рівнянь.

Кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики та алгебри і математичного аналізу стали випусковими кафедрами для напряму підготовки 6.040201 Математика* та спеціальностей: 7.04020101 Математика*, спеціалізацій Інформатика та Економіка; 8.04020101 Математика*.

13 травня 2015 року у зв’язку із звільненням з роботи за власним бажанням з посади завідувача кафедри диференціальних рівнянь, професора Теплінського Ю.В.,  доцентів Сморжевського Л.О. і Михацького М.А. та ухвали вченої ради університету кафедру диференціальних рівнянь було ліквідовано.

Кафедру алгебри і математичного аналізу перейменували на кафедру математики. До компетенції кафедри математики віднесли навчальні дисципліни викладання яких забезпечувала кафедра диференціальних рівнянь. Кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Конет І.М. З  29.05.2015р. завідувачем кафедри математики став доктор фізико-математичних наук, професор Теплінський Ю.В.

 

Comments are closed