Силабуси магістр

 

Освітній ступінь  – магістр

Аналітична теорія чисел

Cучасні задачі дифиференціальних рівнянь

Методи розв’язування екстремальних задач та їх застосування (на 1 семестр)

Методи розв’язування екстремальних задач та їх застосування (на 2 семестри)

Комплексний аналіз

Методика навчання математики в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня

Методика навчання математики в закладі вищої освіти

Рівняння математичної фізики

Актуальні задачі математичної фізики

Формування евристичної діяльності студентів при вивченні математики Теорія лінійних просторів

Сучасні педагогічні тенденції в математиці та інформатиці