Силабуси магістр

Освітній ступінь  – магістр

Навчальні дисципліни 2021-2022

Методика навчання математики в закладах освіти
Сучасні задачі диференціальних рівнянь
Коливні розв’язки еволюційних рівнянь
Аналітична теорія чисел
Методи розв’язування екстремальних задач та їх застосування (на 2 семестри)
Cучасні педагогічні тенденції в STEM-освіті
Елементи конструктивної геометрії
Прикладне застосування теорії графів
Практикум із розв’язування конкурсних та олімпіадних задач з математики

Навчальні дисципліни 2020-2021

Аналітична теорія чисел
Cучасні задачі дифиференціальних рівнянь
Методи розв’язування екстремальних задач та їх застосування (на 1 семестр)
Методи розв’язування екстремальних задач та їх застосування (на 2 семестри)
Комплексний аналіз
Методика навчання математики в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня
Методика навчання математики в закладі вищої освіти
Рівняння математичної фізики
Актуальні задачі математичної фізики
Формування евристичної діяльності студентів при вивченні математики Теорія лінійних просторів
Сучасні педагогічні тенденції в математиці та інформатиці