Силабуси бакалавр

Освітній ступінь  – бакалавр

Навчальні дисципліни 2021-2022

Навчальні дисципліни ОПП “Середня освіта (Математика,інформатика)”

Елементарна математика (Алгебра)

Диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної 

Лінійна алгебра      

Аналітична геометрія

Теоретичні основи інформатики

Прикладні програмні засоби

Теория алгоритмів та основи програмування

Бази даних та інформаційні системи

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (англійська) 

Фізична культура 

Психологія,ОПП 2021

Основи медичних знань і безпеки життєждіяльності

Основи наукових досліджень

Функціональний аналіз

Диференціальні рівняння

Іноземна мова (англійська), ОПП 2020

Філософія

Психологія, ОПП 2020

Педагогіка

Методика навчання математики, ОПП 2019

Комплексний аналіз

Теорія ймовірностей і математична статистика

Методи обчислень

Методика навчання інформатики

Історія та культура України

Методика навчання математики, ОПП2018

Лінійне програмування

Диференціальна геометрія і топологія

Соціально-політичні студії

Загальна астрономія

Математична обробка експериментальних дананих

Математична логіка і теорія алгоритмів

Комп’ютерні мережі

Формування математичної культури майбутніх вчителів математики

Елементарка математика

Комп`ютерна графіка

Опуклий аналіз

Сучасні компютерні технології в дослідженні складних систем 

Методика розв`язування олімпіадних задач

Числові системи

Теорія екстремальних задач

 

Силабуси навчальних дисциплін 2021-2022  н.р

Вища математика

Лінійна алгебра і аналітична геометрія

Математичний аналіз

Методи обчислень (комп`ютерні науки)

Функціональний аналіз м

Методи обчислень м

Методика навчання математики (м)

Методи обчислень (комп`ютерні науки) м

Лінійна алгебра м  

Математичний аналіз: Лінійне програмування м

Аналітична геометрія м

Дифенренціальнета інтегральне числення функції дійсної змінної м

Вибрані питання шкільного курсу математики м

Елементарна математика (Алгебра) м

Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики  

Методи оптимізації

Вища математика та математична статистика

Економетрика

 

 Навчальні дисципліни 2020-2021

Алгебра: лінійна алгебра   
Алгебра: алгебра і теорія чисел
 

Вступ до спеціальності  
Геометрія: диференціальна геометрія і топологія   
Геометрія: аналітична геометрія
Дискретна математика (Середня освіта (Математика))  
Дискретна математика (Комп’ютерні науки)  
Диференціальні рівняння  
Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики 
Елементарна математика 
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (Середня освіта (Фізика))   
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (Комп’ютерні науки)   
Математичний аналіз  
Математичний аналіз: диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної    
Математичний аналіз: комплексний аналіз     
Математичний аналіз: функціональний аналіз    
Математична логіка і теорія алгоритмів 
Методи обчислень
Методи оптимізації  
Методика навчання математики
Опуклий аналіз (4 курс) 
Опуклий аналіз (3 курс)  
Теорія багатозначних відображень   
Розв’язування задач шкільних математичних олімпіад    
Теорія екстремальних задач   
Теорія ймовірностей і математична статистика   
Теорія наближення  
Вища математика 
Вища математика та математична статистика 
Економетрика        
Математика для економістів: вища математика  
Математика для економістів: теорія ймовірності і математична статистика

 

Архів