Силабуси бакалавр

Освітній ступінь  – бакалавр

2023 – 2024 н. р.

Лінійна алгебра
Елементарна математика (Алгебра)
Диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної (1 курс)
Аналітична геометрія
Елементи алгебри та теорії чисел

Дискретна математика
Диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної  (2 курс)
Елементарна математика (Геометрія)

Теорія ймовірностей і математична статистика
Методика навчання математики (3 курс)
Диференціальні рівняння

Математичний аналіз: лінійне програмування
Методика навчання математики (4 курс)
Геометрія: диференціальна геометрія і топологія

Елементарна математика
Лінійне програмування
Практикум із розв’язування математичних олімпіад (5-9 класи)
Прикладне застосування теорії графів
Практикум із розв’язування задач з параметрами (4 курс)
Практикум із розв’язування задач з параметрами (2 курс)
Числові системи (4 k)
Числові системи (2 k)
Фінансова математика
Історія математики
Вибрані питання математичного аналізу
Елементи конструктивної геометрії
Математична логіка і теорія алгоритмів
Прикладні аспекти диференціального та інтегрального числення

Методи оптимізації
Вища математика
Математичний аналіз (KN)
Математичний аналіз (F)
Методи обчислень
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Економетрика
Теорія ймовірностей і математична статистика (KN)

2022-2023

2021-2022

2020-2021