Освітньо-професійні програми

Середня освіта (Математика, інформатика)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014 Середня освіта( Математика)

2021

2020

2019

2018

2017

Середня освіта (Математика, інформатика)

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014 Середня освіта( Математика)

2021

2020

2019