Освітньо-професійні програми

ПРОЄКТ ОПП Середня освіта (Математика, інформатика)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ПРОЄКТ ОПП Середня освіта (Математика, інформатика)
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Середня освіта (Математика, інформатика)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)

СЕРТИФІКАТ    про акредитацію освітньої програми 

2021    2020   2019   2018   2017

Звіт про результати проведення моніторингу ОПП 

2023     2022

Середня освіта (Математика, інформатика)
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)

2023    2022    2021     2020     2019

Звіт про результати проведення моніторингу ОПП 

2023    2022