Дисципліни кафедри

Кафедра математики є випусковою для спеціальності 014 Середня освіта (Математика).
Науково-педагогічні працівники кафедри математики забезпечують викладання навчальних дисциплін здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 014 Середня освіта (Математика) фізико-математичного факультету;
здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей:  014 Середня освіта (Фізика), 122 Комп’ютерні науки фізико-математичного факультету та спеціальностей: 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 071 Облік і оподаткування, 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
073 Менеджмент
 економічного факультету.

ДИСЦИПЛІНИ ОКР БАКАЛАВР

Фізико-математичний факультет

 • Алгебра: лінійна алгебра
 • Алгебра: алгебра і теорія чисел
 • Вступ до спеціальності
 • Геометрія: аналітична геометрія
 • Геометрія: Диференціальна геометрія і топологія
 • Диференціальні рівняння
 • Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • Дискретна математика
 • Елементарна математика
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Математичний аналіз
 • Математичний аналіз: диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної
 • Математичний аналіз: функціональний аналіз
 • Математичний аналіз: комплексний аналіз
 • Математична логіка і теорія алгоритмів
 • Методи оптимізації
 • Методи обчислень
 • Методика навчання математики
 • Опуклий аналіз
 • Розв’язування задач шкільних математичних олімпіад
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Теорія наближення
 • Теорія багатозначних відображень

Економічний факультет

 • Вища математика
 • Вища математика та математична статистика
 • Економетрика
 • Математика для економістів: вища математика
 • Математика для економістів: теорія ймовірності і математична статистика

ДИСЦИПЛІНИ ОКР МАГІСТР

Фізико-математичний факультет

 • Актуальні задачі математичної фізики
 • Аналітична теорія чисел
 • Методика навчання математики в закладі вищої освіти
 • Методика навчання математики в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня
 • Методи розв’язування екстремальних задач та їх застосування
 • Сучасні задачі диференціальних рівнянь
 • Сучасні педагогічні тенденції в математиці та інформатиці
 • Теорія лінійних просторів