Дисципліни кафедри

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (ПРАКТИК),
закріплених за кафедрою математики на 2023-2024 н.р.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Аналітична геометрія
 • Диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної
 • Диференціальні рівняння
 • Дискретна математика
 • Елементарна математика (Алгебра)
 • Елементарна математика (Геометрія)
 • Елементи алгебри та теорії чисел
 • Математичний аналіз
 • Лінійна алгебра
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Методи оптимізації
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Методи обчислень
 • Математичний аналіз: лінійне програмування
 • Методика навчання математики
 • Геометрія: Диференціальна геометрія і топологія
 • Вища математика
 • Вища математика та математична статистика
 • Економетрика
 • Практика: навчальна ознайомлювальна педагогічна практика
 • Практика: виробнича педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти
 • Практика: навчальна пропедевтична практика з математичних дисциплін (шкільний курс)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Методика навчання математики в закладах освіти
 • Задачі з параметрами
 • Сучасні задачі диференціальних рівнянь
 • Методи розв’язування стереометричних задач
 • Практика: виробнича педагогічна практика в закладах освіти

2022-2023 н.р.