Робота зі стейкхолдерами

22 лютого 2022 року кафедрою математики фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка була організована та проведена онлайн-зустріч із переможцем конкурсу «Учитель року – 2022» Хмельницької області у номінації «Інформатика», АНОСОВИМ Віталієм Олександровичем – учителем Кам’янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням інформатики, а також випускником фізико-математичного факультету нашого університету.
У заході прийняли участь науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика).
Під час зустрічі здобувачі ВО мали можливість ознайомитися з деякими особливостями педагогічної майстерності Віталія Олександровича, його професійними ідеями, психолого-педагогічним підходом до налагодження належної співпраці з учнями. Учитель інформатики поділився педагогічною „родзинкою”, що сприяла його неповторності серед інших учасників конкурсу – досвідчених учителі, чим викликав захоплення як колективу кафедри, так і студентів – майбутніх учителів.
Бажаємо гідно представити нашу область на всеукраїнському етапі та здобути почесне звання “Учитель року-2022”.

Результати обговорення проєкту ОПП Середня освіта (Математика, інформатика) другого (магістерського) рівня вищої освіти

2 грудня 2021 року відбувся ряд зустрічей членів кафедри математики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з вчителями математики Хмельницького приватного ліцею “Мої обрії” та  закладів загальної середньої освіти Дунаєвецької міської та Солобковецької сільської територіальних громад. Учасники семінару долучилися до обговорення актуальних питань сучасної математичної освіти, отримали відповіді на суперечливі питання практики викладання математики в школі, обмінялись педагогічним досвідом та проблемами викладання математики в НУШ.

 

5 листопада 2021 року в рамках проведення моніторингу освітньо-професійних програм «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри математики, Сморжевського Юрія Людвіговича, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри комп’ютерних наук, Моцика Ростислава Васильовича, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри  математики, Думанської Тетяни Володимирівни, кандидата фізико-математичних наук, завідувача кафедри математики, Гудими Уляни Василівни, із представниками Капустянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів: учителем фізики, математики та інформатики Кушнірем Віталієм Анатолійовичем; учителем математики Катричук Світланою Олександрівною.

Було зазначено, що освітньо-професійні програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спрямовані на формування професійних компетентностей майбутніх учителів математики та інформатики основної (базової) і старшої середніх шкіл. Послідовності вивчення дисциплін, плани та графіки навчального процесу відповідають структурно-логічним схемам підготовки здобувачів освіти і сприяють забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців. Учителями школи було надано рекомендації щодо вдосконалення освітньо-професійних програм. Учителями звернено увагу на необхідність формування кращої обізнаності щодо: реалізації наскрізних ліній на уроках математики та інформатики, облаштування кабінету математики та інформатики, налаштування технічного та програмного забезпечення класу інформатики, заповнення класного журналу. Запропоновано надавати перевагу частково-пошуковому та дослідницькому методам навчання. Обговорювались шляхи удосконалення методики формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів інформатики, спрямовані на використання хмаро орієнтованих середовищ; гнучкість у переході на різні мови програмування (при потребі), WEB-програмування; 3D-графіка, моделювання, рендеринг, анімація об’єктів; роботу з пристроями для 3D-друку; використання 3D-моделей під час вивченя інших тем (або інших навчальних предметів); розуміння роботи ОС для мобільних пристроїв (Android, iOS, Windows Phone тощо); налаштування, оптимізацію та створення (при потребі) застосунків на цих ОС; уміння проведення уроків інформатики в режимі дистанційного навчання; розуміння особливостей викладення деяких тем в даному режимі; уміння викладання інформатики згідно вимог НУШ; уміння розв’язувати олімпіадні задачі з програмування та ІКТ; розуміння принципів роботи штучного інтелекту та його використання.
( Протокол № 13 від 11.11.2021 р. )

 

4 листопада 2021 року в рамках проведення моніторингу освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри математики Сморжевського Юрія Людвіговича та завідувача кафедри математики, кандидата фізико-математичних наук, доцента Гудими Уляни Василівни із представниками Кам’янець-Подільської спеціалізованої загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики: директором школи, учителем інформатики Бабчинським Юрієм Васильовичем; заступником директора школи, учителем математики Сивак Ольгою Дмитрівною; учителем математики Гораш Аллою Іванівною.
Було зазначено, що освітньо-професійна програма «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спрямована на формування професійних компетентностей майбутніх учителів математики та інформатики основної (базової) середньої школи. Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів освіти і сприяють забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців. Учителями школи було надано рекомендації щодо вдосконалення освітньо-професійної програми.
Разом з тим, розглядались питання розвитку мотивації, посилення інтересу до навчання математики, в тому числі й способи здобування знань. Відмічені позитивні впливи використання інформаційно-комунікаційних технологій, вивчення процесів і явищ оточуючого світу засобами математики, побудова математичних моделей на формування і розвиток стійкого пізнавального інтересу до вивчення математики. Обговорювались шляхи впровадження нових підходів до формування змістовної та організаційної складових процесу навчання інформатики, спрямованого на удосконалення методики формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів інформатики, їхньої мобільності на ринку праці.  ( Протокол № 13 від 11.11.2021 р.)

 

Шановні стейкхолдери. Кафедра математики проводить моніториг освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика,інформатика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Просимо пройти анкетування та висловити свої пропозиції щодо вдосконалення та модернізації освітньо-професійних програм. Дякуємо за участь!

Опитування стейкхолдерів щодо вдосконалення та модернізації освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика,інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування стейкхолдерів щодо вдосконалення та модернізації освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика,інформатика) другого (магістерського) рівня вищої освіти

28 вересня 2021 року відбулася зустріч членів проєктної групи освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика)   першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів із вчителями  математики та інформатики  Кам’янець-Подільського ліцею І-ІІІ ступенів “Славутинка” Хмельницької обласної ради : Лопатинською Катериною Петрівною, Яровою Ганною Олегівною, Поліщук Любов’ю Феодосіївною та Боднар Аллою Борисівною, які є випускниками спеціальності 014 Середня освіта (Математика) фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Зустріч була присвячена реалізації наскрізних ліній на уроках математики та інноваційним методам навчання математики та інформатики.

Для присутніх на зустрічі здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Математика) була проведена екскурсія ліцеєм “Славутинка” та  майстер-клас із використання інтерактивних засобів при навчанні математики та інформатики у закладах загальної середньої освіти.

При обговоренні результатів зустрічі на засіданні кафедри ( протокол № 12, від 05.10.2021 р. ) було прийнято колегіальне рішення приділити більше уваги реалізації наскрізних ліній на уроках математики при вивченні освітньої компоненти “Методика навчання математики”; урахувати тенденції розвитку інформатизації освітнього процесу при розробці робочих програм “Навчальної практики з використанням інформаційних технологій в освітньому процесі” та “Навчальної пропедевтичної практики з математичних дисциплін (шкільний курс)” .  

 

5 березня 2021 року відбулася зустріч членів проєктної групи освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів із начальником відділу загальної середньої позашкільної освіти та кадрового забезпечення Гуменюк Світланою Миколаївною, вчителем математики Капустянської ЗОШ І-ІІ ступенів Новоушицького району Кушніром Віталієм Анатолійовичем.

В рамках зустрічі член проєктної групи освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика) першого (бакалаврського) освітнього рівня завідувач кафедри математики доцент Гудима У.В. розповіла про особливості освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів; представила склад проєктних груп; окреслила мету, характеристику освітньо-професійних програм, придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання; охарактеризувала програмні компетентності та результати навчання; кадрове та ресурсне забезпечення. Особливу увагу вона приділила освітнім компонентам, які  сприяють формуванню загальних та фахових компетентностей, а також допомагають досягти програмних результатів навчання.
Уляна Василівна наголосила на важливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, яку вони реалізують протягом навчання в університеті.
Гуменюк С.М. та Кушнір В. А. відзначила високий рівень підготовки випускників спеціальності 014 Середня освіта (Математика), що навчаються за освітньо-професійними програмами Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів та їх конкурентоспроможність на ринку праці та внесли ряд пропозицій.  (Протокол № 3  від 10.03.2021 р.)

 

Результати обговорення проєктів освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) першого та другого  рівнів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика), освітньо-наукової програми «Математика» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  111 Математика галузі знань  11 Математика та статистика.

29 січня 2021 року в рамках співпраці з Кам’янець-Подільською спеціалізованою загально-освітньою школою І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики, для здобувачів вищої освіти групи M1-B18 доцентом кафедри математики Сморжевським Юрієм Людвіговичем та учителем математики Гораш Аллою Іванівною було  проведено бінарне заняття з навчальної дисципліни “Методика навчання математики” на тему “Принципи навчання математики. Рівнева і профільна диференціація при навчанні математики”.  (Протокол № 2 від 23.02.2021 р.)

 

20.01.2021 року відбулася зустріч членів кафедри математики з начальником управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Мельником Сергієм Васильовичем.
Розглядалися питання про роль і місце математики та інформатики в системі освіти та шляхи покращення якості підготовки студентів, які навчаються за ОПП Середня освіта (Математика, інформатика).  Після ознайомлення з  освітньо-професійними програмами Середня освіта (Математика, інформатика) першого та другого рівнів вищої освіти, начальник управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Мельник Сергій Васильович звернув увагу на те, що математика та інформатика, як навчальні дисциплін, займають у наш час одне із провідних місць у системі освіти.Зроблений аналіз освітньо-професійних програм Середня освіта (Матема­тика, інформатика) дає змогу оцінити рівень освіти за спеціаль­ністю 014 Середня освіта (Математика) і зробити висновок, що перелік навчальних дисциплін передбачених ОПП повністю забезпечує компетентнісний підхід до підготовки вчителя математики та інформатики. Однак практична підготовка з навчальних дисциплін є недостатньою для забезпечення умов розвитку творчих здібностей, математичного і загального розвитку студентів, для набуття ними достатнього рівня математичної культури, необхідного для отримання якісної про­фе­сійної освіти, майбутнmньої професійної діяльності, а також для розвитку та формування таких якостей фахівця, як професіоналізм і компетентність.
(Протокол № 1 від 20.01.2021 р.)
12.11.2021 року гарантами освітніх програм та групою забезпе­чення спеціальності 014 Середня освіта (Математика)  було організовано зустрічі зі здо­бува­чами вищої освіти першого (бака­лавр­ського) та другого (магіс­тер­ського) рівнів вищої освіти.

В ході зустрічей було обговорено і проаналізовано ОПП Середня освіта (Математика, інформатика). Здобувачі вищої освіти та випускники висловили свої думки з таких питань: Чи дос­тат­ній, на Вашу думку, зміст переліку навчальних дисциплін ОПП для Вашої якісної професійної підготовки?; Чи всі навчальні дисципліни, які Ви вивчаєте (вивчали), є необхідними для Вашої професійної діяль­­ності?; Чи достатньо виділено часу на Вашу практичну підготовку в ОПП? та інше. Здобувачі вищої освіти також висловили ряд пропозицій щодо змісту та структури  освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика), а саме: збільшити практичну підготовку з фахових дисциплін. (Протокол № 11 від  26.11.2020 р.)

 

29.09.2020 року відбулася зустріч членів кафедри математики з директором Кам’янець-Подільської спеціалізованої загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики Бабчинським Юрієм Васильовичем. Розглядалися питання, що стосуються професійно-особистісного розвитку майбутнього вчителя математики та інформатики з позиції компетентнісного підходу.
Гарант освітньої програми Середня освіта (Математика, інформатика) освітнього ступеня «бакалавр» доцент кафедри математики  Сморжевський Юрій Людвігович ознайомив присутніх з освітньо-професійною програмою Середня освіта (Математика, інформатика)  та зауважив, що при розробці ОПП враховано весь спектр професійних компетенцій майбутнього вчителя математики, які  поділяють на групи  за  функціональною характеристикою − складові професійної компетентності майбутнього вчителя математики.
Бабчинський Ю.В. ознайомившись з освітньо-професійною програмою Середня освіта (Математика, інформатика) відмітив, що набір програмних результатів навчання ОПП  характеризує весь спектр необхідних навичок, якими повинен володіти вчитель математики та інформатики  після успішного завершення освітньої програми. Також зауважив, що надалі при розробці компетентностей ОПП потрібно приділити особливу увагу технічній компетентності, оскільки в умовах дистанційного навчання, здатність та готовність використовувати сучасний комп’ютерний інструментарій, технічні засоби у професійній діяльності є важливим компонентом роботи вчителя.   ( Протокол № 9,  від  29.09.2020 р.)