Робота зі стейкхолдерами

У листопаді відбулось обговорення ОПП Середня освіта (Математика, інформатика) зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика), які навчаються за цією програмою. Під час зустрічі обговорювалися питання якості надання освітніх послуг, засоби підвищення рівня зацікавленості здобувачів вищої освіти науково-дослідною роботою, професійне спрямування освітніх компонент, ефективність та вдосконалення  практичної підготовки.

10 листопада 2023 року, відбулась зустріч з випускниками освітньої програми Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Під час спілкування обговорювались результати анкетування “Анкета випускника”, розглядались питання розвитку мотивації, посилення інтересу до навчання математики, в тому числі й способи здобування знань. Обговорювались шляхи впровадження нових підходів до формування змістовної та організаційної складових процесу навчання математики та інформатики.

9 листопада 2023 року на кафедрі математики відбулась зустріч з роботодавцями: начальником управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Мельником Сергієм Васильовичем та директором Кам’янець-Подільського ліцею № 5 Бабчинським Юрієм Васильовичем, в якій взяли участь члени проєктних груп ОПП «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
Пан Сергій, підкреслив, що завдяки ефективній співпраці кафедри математики та міського управління освіти, забезпечується належний рівень практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

Під час зустрічі обговорювалися питання викликів Нової української школи, значну увагу приділено особливостям науково-педагогічного проєкту “Інтелект України” та готовності здобувачів вищої освіти нашого університету до вимог сучасної освіти.                                                                                                               

8 листопада 2023 року, в межах моніторингу ОПП Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, відбулася зустріч зі здобувачами вищої освіти, що навчаються за цією ОПП. Метою зустрічі було обговорення результатів анкетування “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти”; питань удосконалення освітньої програми, її практичної спрямованості; підвищення якості освіти та освітньої діяльності. Також розглядалися пропозиції щодо  заходів, які сприятимуть посиленню поінформованості здобувачів вищої освіти з принципами академічної доброчесності.

5 листопада 2023 р. відбулася зустріч доцента кафедри математики Гудими У.В. з випускниками освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Метою заходу було залучення до обговорення цілей і програмних результатів, загальних та спеціальних компетентностей, передбачених ОПП. У процесі обміну думками розглядалися питання про якість змістової складової освітніх компонент загальної та професійної підготовки, належну теоретичну та спеціальну практичну підготовку, сучасні запити на ринку праці. Під час проведення зустрічі випускниками було надано слушні пропозиції щодо удосконалення освітньої програми. 

2 лютого 2023 року кафедрою математики фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка було організовано гостьову зустріч із вчителем математики та інформатики Кам’янець-Подільського приватного навчально-виховного комплексу „Антей”, переможцем обласного фіналу змагань з усного рахунку “Прангліміне-2019”, Юрієм Віталійовичем Ямполем, який провів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти майстер-клас про актуальні підходи навчання математики та інформатики учнів 5-9 класів. Юрій Віталійович розповів про типові олімпіадні завдання з математики та інформатики, поділився власним досвідом підготовки учнів до предметних олімпіад. Учитель ознайомив присутніх із особливостями Нової української школи та дав настанову майбутнім молодим учителям — не боятися самовдосконалюватися.


У заході прийняли участь науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика).
Учасники зустрічі мали можливість ознайомитися з деякими особливостями педагогічної майстерності Юрія Віталійовича, його професійними ідеями, психолого-педагогічним підходом до налагодження належної співпраці з учнями.

14 грудня 2022 року учителькою математики Першої приватної гімназії,  старшою викладачкою кафедри математики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Тетяною ДУМАНСЬКОЮ, у стінах фізико-математичного факультету проведено майстер-клас на тему «Особливості науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика). Тетяна Володимирівна розповіла про власний досвід педагогічної діяльності за цим проєктом та ознайомила слухачів із особливостями порівняно нового  підходу до навчання математики. Студенти мали змогу безпосередньо побачити необхідні для роботи вчителя супровідні навчальні матеріали проєкту та детально ознайомитись з ними. Майбутні молоді вчителі математики із задоволенням і цікавістю переглядали представлені робочі зошити з друкованою основою, математичні тренажери, карти знань, розроблені готові варіанти самостійних і контрольних робіт, завдання математичної олімпіади з математики. Студенти захопилися розв’язуванням, запропонованих у зошитах, практичних завдань. Зустріч супроводжувалася неабиякою активністю, значною кількістю запитань: чи важкі завдання; чи потрібно якісь завдання підбирати додатково; який рівень знань учнів за цим проєктом; чи усі учні відповідально відносяться до поставлених завдань і т. д. Протягом усієї зустрічі відчувався зворотній зв’язок, що засвідчило про зацікавленість молодих педагогів новим досвідом.

Звіт про результати проведення моніторингу ОПП Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Звіт про результати проведення моніторингу ОПП Середня освіта (Математика, інформатика) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

22 листопада 2022 року відбулась зустріч представників групи розробників освітньо-професійної програми  Середня освіта (Математика, інформатика) із здобувачами вищої освіти, які навчаються за цією ОПП. Обговорювалися питання вдосконалення  методів викладання освітніх компонент, пропозиції щодо формування переліку дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти, шляхи удосконалення практичної підготовки (Протокол № 14 від 05.12.2022 р.).

26 жовтня 2022 року відбулась зустріч членів проєктної групи ОПП «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із Гуменюк Оксаною, вчителем інформатики Дунаєвецького ліцею №3, Барановською Тетяною, вчителем математики Залісцівської гімназії, Шендерук Іриною, консультантом Комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників».
В процесі зустрічі обговорювалися актуальні питання впровадження Концепції НУШ в середній школі. Зокрема, було звернено увагу на оцінювання в НУШ, як інструмент навчання та підвищення мотивації учнів; сучасні методи навчання математика та інформатики; держстандарт інформатичної освітньої галузі; переваги та недоліки модульних програм з математики та інформатики. (Протокол № 12 від 10.11.2022 р.).

ПРОЄКТ ОПП  Середня освіта (Математика, інформатика)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ваші пропозиції щодо удосконалення ОПП просимо надсилати  на електронну пошту кафедри kaf_math@kpnu.edu.ua або заповнивши анкету:

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)” .

Результати обговорення проєкту ОПП Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

26-27 жовтня 2022 р. науково-педагогічні працівники кафедри математики разом із здобувачами вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) взяли участь у методичному семінарі з професійного розвитку для науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти К-ПНУ «Нова українська школа – простір освітніх можливостей», який провели представники Комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» в межах співпраці з Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка. Метою семінару було ознайомлення слухачів з особливостями освітнього процесу в базовій середній школі відповідно до вимог НУШ.
Програма методичного семінару з професійного розвитку для науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти К-ПНУ «Нова українська школа – простір освітніх можливостей».

21 жовтня 2022 р. у межах співпраці К-ПНУ ім. І. Огієнка з Кам’янець-Подільським ліцеєм І-ІІІ ступенів „Славутинка” Хмельницької обласної ради кафедрою математики було організовано для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Математика) екскурсію у „Славутинку”. Відвідувачів зустріли учителі математики та фізики: Ярова Ганна Олегівна та Білик Роман Миколайович, випускники фізико-математичного факультету.
Здобувачі вищої освіти, познайомилися з історією ліцею, освітнім процесом, інноваційними методами навчання математики, інформатики та фізики. Також відвідали урок математики в 5-му класі, учні якого навчаються за програмою „Нової української школи”. Найбільше студенти зацікавились особливостями використання технологій інтерактивного навчання. Зустріч супроводжувалась активним обговоренням переваг та недоліків інноваційних методів.

11 травня 2022 року відбулась зустріч членів проєктної групи ОПП «Середня освіта (Математика, інформатика)» з начальником управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради  Мельником Сергієм Васильовичем на якій обговорювались питання навчання учнів  закладів загальної освіти в умовах російсько-української війни. Розглядалися питання вдосконалення навичок та умінь вчителя в умовах дистанційного навчання, його переваги та недоліки.
Особливу увагу приділяли шляхам впровадження елементів дистанційного навчання в очне, яке передбачає використання інформаційних технологій в освітньому процесі, нових методів та засобів навчання, що дасть змогу підвищити ефективність засвоєння учнями навчального матеріалу та самостійної роботи, забезпечить якісну освіту, яка відповідає вимогам сучасного суспільства.  (Протокол № 5 від 23 травня 2022 р.)

22 лютого 2022 року кафедрою математики фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка була організована та проведена онлайн-зустріч із переможцем конкурсу «Учитель року – 2022» Хмельницької області у номінації «Інформатика», АНОСОВИМ Віталієм Олександровичем – учителем Кам’янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням інформатики, а також випускником фізико-математичного факультету нашого університету.
У заході прийняли участь науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика).
Під час зустрічі здобувачі вищої освіти мали можливість ознайомитися з деякими особливостями педагогічної майстерності Віталія Олександровича, його професійними ідеями, психолого-педагогічним підходом до налагодження належної співпраці з учнями. Учитель інформатики поділився педагогічною „родзинкою”, що сприяла його неповторності серед інших учасників конкурсу – досвідчених учителі, чим викликав захоплення як колективу кафедри, так і студентів – майбутніх учителів.
Бажаємо гідно представити нашу область на всеукраїнському етапі та здобути почесне звання “Учитель року-2022”.

Результати обговорення проєкту ОПП Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Результати обговорення проєкту ОПП Середня освіта (Математика, інформатика) другого (магістерського) рівня вищої освіти

2 грудня 2021 року відбувся ряд зустрічей членів кафедри математики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з вчителями математики Хмельницького приватного ліцею “Мої обрії” та  закладів загальної середньої освіти Дунаєвецької міської та Солобковецької сільської територіальних громад. Учасники семінару долучилися до обговорення актуальних питань сучасної математичної освіти, отримали відповіді на суперечливі питання практики викладання математики в школі, обмінялись педагогічним досвідом та проблемами викладання математики в НУШ.

5 листопада 2021 року в рамках проведення моніторингу освітньо-професійних програм «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри математики, Сморжевського Юрія Людвіговича, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри комп’ютерних наук, Моцика Ростислава Васильовича, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри  математики, Думанської Тетяни Володимирівни, кандидата фізико-математичних наук, завідувача кафедри математики, Гудими Уляни Василівни, із представниками Капустянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів: учителем фізики, математики та інформатики Кушнірем Віталієм Анатолійовичем; учителем математики Катричук Світланою Олександрівною.

Було зазначено, що освітньо-професійні програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спрямовані на формування професійних компетентностей майбутніх учителів математики та інформатики основної (базової) і старшої середніх шкіл. Послідовності вивчення дисциплін, плани та графіки навчального процесу відповідають структурно-логічним схемам підготовки здобувачів освіти і сприяють забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців. Учителями школи було надано рекомендації щодо вдосконалення освітньо-професійних програм. Учителями звернено увагу на необхідність формування кращої обізнаності щодо: реалізації наскрізних ліній на уроках математики та інформатики, облаштування кабінету математики та інформатики, налаштування технічного та програмного забезпечення класу інформатики, заповнення класного журналу. Запропоновано надавати перевагу частково-пошуковому та дослідницькому методам навчання. Обговорювались шляхи удосконалення методики формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів інформатики, спрямовані на використання хмаро орієнтованих середовищ; гнучкість у переході на різні мови програмування (при потребі), WEB-програмування; 3D-графіка, моделювання, рендеринг, анімація об’єктів; роботу з пристроями для 3D-друку; використання 3D-моделей під час вивченя інших тем (або інших навчальних предметів); розуміння роботи ОС для мобільних пристроїв (Android, iOS, Windows Phone тощо); налаштування, оптимізацію та створення (при потребі) застосунків на цих ОС; уміння проведення уроків інформатики в режимі дистанційного навчання; розуміння особливостей викладення деяких тем в даному режимі; уміння викладання інформатики згідно вимог НУШ; уміння розв’язувати олімпіадні задачі з програмування та ІКТ; розуміння принципів роботи штучного інтелекту та його використання.
( Протокол № 13 від 11.11.2021 р. )

4 листопада 2021 року в рамках проведення моніторингу освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри математики Сморжевського Юрія Людвіговича та завідувача кафедри математики, кандидата фізико-математичних наук, доцента Гудими Уляни Василівни із представниками Кам’янець-Подільської спеціалізованої загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики: директором школи, учителем інформатики Бабчинським Юрієм Васильовичем; заступником директора школи, учителем математики Сивак Ольгою Дмитрівною; учителем математики Гораш Аллою Іванівною.
Було зазначено, що освітньо-професійна програма «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спрямована на формування професійних компетентностей майбутніх учителів математики та інформатики основної (базової) середньої школи. Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів освіти і сприяють забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців. Учителями школи було надано рекомендації щодо вдосконалення освітньо-професійної програми.
Разом з тим, розглядались питання розвитку мотивації, посилення інтересу до навчання математики, в тому числі й способи здобування знань. Відмічені позитивні впливи використання інформаційно-комунікаційних технологій, вивчення процесів і явищ оточуючого світу засобами математики, побудова математичних моделей на формування і розвиток стійкого пізнавального інтересу до вивчення математики. Обговорювались шляхи впровадження нових підходів до формування змістовної та організаційної складових процесу навчання інформатики, спрямованого на удосконалення методики формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів інформатики, їхньої мобільності на ринку праці.  ( Протокол № 13 від 11.11.2021 р.)

Шановні стейкхолдери. Кафедра математики проводить моніториг освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика,інформатика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Просимо пройти анкетування та висловити свої пропозиції щодо вдосконалення та модернізації освітньо-професійних програм. Дякуємо за участь!

Опитування стейкхолдерів щодо вдосконалення та модернізації освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика,інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування стейкхолдерів щодо вдосконалення та модернізації освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика,інформатика) другого (магістерського) рівня вищої освіти

28 вересня 2021 року відбулася зустріч членів проєктної групи освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів із вчителями  математики та інформатики  Кам’янець-Подільського ліцею І-ІІІ ступенів “Славутинка” Хмельницької обласної ради : Лопатинською Катериною Петрівною, Яровою Ганною Олегівною, Поліщук Любов’ю Феодосіївною та Боднар Аллою Борисівною, які є випускниками спеціальності 014 Середня освіта (Математика) фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Зустріч була присвячена реалізації наскрізних ліній на уроках математики та інноваційним методам навчання математики та інформатики.
Для присутніх на зустрічі здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Математика) була проведена екскурсія ліцеєм “Славутинка” та  майстер-клас із використання інтерактивних засобів при навчанні математики та інформатики у закладах загальної середньої освіти.
При обговоренні результатів зустрічі на засіданні кафедри ( протокол № 12, від 05.10.2021 р. ) було прийнято колегіальне рішення приділити більше уваги реалізації наскрізних ліній на уроках математики при вивченні освітньої компоненти “Методика навчання математики”; урахувати тенденції розвитку інформатизації освітнього процесу при розробці робочих програм “Навчальної практики з використанням інформаційних технологій в освітньому процесі” та “Навчальної пропедевтичної практики з математичних дисциплін (шкільний курс)” .  

5 березня 2021 року відбулася зустріч членів проєктної групи освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів із начальником відділу загальної середньої позашкільної освіти та кадрового забезпечення Гуменюк Світланою Миколаївною, вчителем математики Капустянської ЗОШ І-ІІ ступенів Новоушицького району Кушніром Віталієм Анатолійовичем.

В рамках зустрічі член проєктної групи освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика) першого (бакалаврського) освітнього рівня завідувач кафедри математики доцент Гудима У.В. розповіла про особливості освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів; представила склад проєктних груп; окреслила мету, характеристику освітньо-професійних програм, придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання; охарактеризувала програмні компетентності та результати навчання; кадрове та ресурсне забезпечення. Особливу увагу вона приділила освітнім компонентам, які  сприяють формуванню загальних та фахових компетентностей, а також допомагають досягти програмних результатів навчання.
Уляна Василівна наголосила на важливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, яку вони реалізують протягом навчання в університеті.
Гуменюк С.М. та Кушнір В. А. відзначили високий рівень підготовки випускників спеціальності 014 Середня освіта (Математика), що навчаються за освітньо-професійними програмами Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів та їх конкурентоспроможність на ринку праці та внесли ряд пропозицій.  (Протокол № 3  від 10.03.2021 р.)

Результати обговорення проєктів освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) першого та другого  рівнів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика), освітньо-наукової програми «Математика» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  111 Математика галузі знань  11 Математика та статистика.

29 січня 2021 року в рамках співпраці з Кам’янець-Подільською спеціалізованою загально-освітньою школою І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики, для здобувачів вищої освіти групи M1-B18 доцентом кафедри математики Сморжевським Юрієм Людвіговичем та вчителем математики Гораш Аллою Іванівною було  проведено бінарне заняття з навчальної дисципліни “Методика навчання математики” на тему “Принципи навчання математики. Рівнева і профільна диференціація при навчанні математики”.  (Протокол № 2 від 23.02.2021 р.)

 

20.01.2021 року відбулася зустріч членів кафедри математики з начальником управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Мельником Сергієм Васильовичем.
Розглядалися питання про роль і місце математики та інформатики в системі освіти та шляхи покращення якості підготовки студентів, які навчаються за ОПП Середня освіта (Математика, інформатика).  Після ознайомлення з  освітньо-професійними програмами Середня освіта (Математика, інформатика) першого та другого рівнів вищої освіти, начальник управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Мельник Сергій Васильович звернув увагу на те, що математика та інформатика, як навчальні дисциплін, займають у наш час одне із провідних місць у системі освіти.Зроблений аналіз освітньо-професійних програм Середня освіта (Матема­тика, інформатика) дає змогу оцінити рівень освіти за спеціаль­ністю 014 Середня освіта (Математика) і зробити висновок, що перелік навчальних дисциплін передбачених ОПП повністю забезпечує компетентнісний підхід до підготовки вчителя математики та інформатики. Однак практична підготовка з навчальних дисциплін є недостатньою для забезпечення умов розвитку творчих здібностей, математичного і загального розвитку студентів, для набуття ними достатнього рівня математичної культури, необхідного для отримання якісної про­фе­сійної освіти, майбутнmньої професійної діяльності, а також для розвитку та формування таких якостей фахівця, як професіоналізм і компетентність.
(Протокол № 1 від 20.01.2021 р.)
12.11.2020 року гарантами освітніх програм та групою забезпе­чення спеціальності 014 Середня освіта (Математика)  було організовано зустрічі зі здо­бува­чами вищої освіти першого (бака­лавр­ського) та другого (магіс­тер­ського) рівнів вищої освіти.

В ході зустрічей було обговорено і проаналізовано ОПП Середня освіта (Математика, інформатика). Здобувачі вищої освіти та випускники висловили свої думки з таких питань: Чи дос­тат­ній, на Вашу думку, зміст переліку навчальних дисциплін ОПП для Вашої якісної професійної підготовки?; Чи всі навчальні дисципліни, які Ви вивчаєте (вивчали), є необхідними для Вашої професійної діяль­­ності?; Чи достатньо виділено часу на Вашу практичну підготовку в ОПП? та інше. Здобувачі вищої освіти також висловили ряд пропозицій щодо змісту та структури освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика), а саме: збільшити практичну підготовку з фахових дисциплін. (Протокол № 11 від  26.11.2020 р.)

29.09.2020 року відбулася зустріч членів кафедри математики з директором Кам’янець-Подільської спеціалізованої загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики Бабчинським Юрієм Васильовичем. Розглядалися питання, що стосуються професійно-особистісного розвитку майбутнього вчителя математики та інформатики з позиції компетентнісного підходу.
Гарант освітньої програми Середня освіта (Математика, інформатика) освітнього ступеня «бакалавр» доцент кафедри математики  Сморжевський Юрій Людвігович ознайомив присутніх з освітньо-професійною програмою Середня освіта (Математика, інформатика)  та зауважив, що при розробці ОПП враховано весь спектр професійних компетенцій майбутнього вчителя математики, які  поділяють на групи  за  функціональною характеристикою − складові професійної компетентності майбутнього вчителя математики.
Бабчинський Ю.В. ознайомившись з освітньо-професійною програмою Середня освіта (Математика, інформатика) відмітив, що набір програмних результатів навчання ОПП  характеризує весь спектр необхідних навичок, якими повинен володіти вчитель математики та інформатики  після успішного завершення освітньої програми. Також зауважив, що надалі при розробці компетентностей ОПП потрібно приділити особливу увагу технічній компетентності, оскільки в умовах дистанційного навчання, здатність та готовність використовувати сучасний комп’ютерний інструментарій, технічні засоби у професійній діяльності є важливим компонентом роботи вчителя. (Протокол № 9,  від  29.09.2020 р.)