Навчально-методичні посібники кафедри

Навчальні та навчально-методичні посібники кафедри

 

Навчальні посібники 

1. Зеленський О.В., Динич А.Ю. Елементи дискретної математики: Навчальний посібник для студентів та магістрантів фізико-математичних спеціальностей. «К-ПНУ», 2023. 152 с. 

 

2. Сморжевський Ю.Л. Методика використання наочності на уроках математики в 5 – 6 класах : навчальний  посібник [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

 

 1. Сорич В.А., Сорич Н.М. Інтегральне числення функції кількох змінних: навчальний посібник [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. 128 с.
 2. Гудима У.В., Гнатюк В.О. Опуклий аналіз. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 112 с. 111.
 3. В.А. Сорич, Н.М. Сорич. Практикум. Числові системи : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Інформаційно-видавничий відділ, 2019. 71с.
 4. Теплінський Ю.В. Інваріантні тори різницевих рівнянь у просторах обмежених числових послідовностей : навчальний посібник для студентів та аспірантів математичних спеціальностей / Ю.В.Теплінський.  Кам’янець-Подільський: Кам’я­нець-Подільський наці­о­нальний універ­си­тет імені Івана Огієнка, 2018. 194 с. (Препринт / МОН України; Кам’я­нець-Подільський наці­о­нальний універ­си­тет імені Івана Огієнка; 2018)
 5. Практикум з математичного аналізу: навчальний посібник / Н.М. Сорич, В.А. Сорич. Кам’янець-Подільський: Кам’я­нець-Подільський наці­о­нальний універ­си­тет імені Івана Огієнка, 2018. 67 с.
 6. Гудима У.В. Лінійне програмування в прикладах і задачах: навчальний посібник/ У.В. Гудима. Кам’янець-Подільський: «Медобори – 2006», 2012. 104 с
 7. Елементи теорії ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет, А.І. Юрчик. Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. 120 с. (Рекомендований Міністерством освіти України).
 8. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1999. – 214 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 9. Теплінський Ю.В. Лекції з диференціальної геометрії.– Кам’янець-Подільський: Науково-видавничий відділ К-ПДПУ, 1999. – 148 с. (рекомендовано Міністерством освіти України).
 10. Вища математика : навч. посіб. / І.М. Конет, А.І. Мозолюк. –Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 112 с.
 11. Теорія ймовірностей та математична статистика в прикладах і задачах : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 220 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 12. Алгебра та геометрія : навч. посіб. / І.М. Конет, В.В. Мойко, В.А. Сорич ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 452 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 13. Теплінський Ю.В. Елементи конструктивної геометрії. – Кам’янець-Подільський: Науково-видавничий відділ Кам’янець-Подільського держ. ун-ту, 2005. – 150 с.
 14. Тригонометрія: теорія і практика : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 244 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 15. Практикум з теорії ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 296 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 16. Практикум з математичної статистики : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 252 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 17. Годич Н.Т. Лінійна алгебра. Практикум: навчальний посібник/ Н.Т. Годич, У.В. Гудима. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012.–Ч.1. – 70 с.
 18. Гудима У.В. Лінійне програмування в прикладах і задачах: навчальний посібник/ У.В. Гудима.– Кам’янець-Подільський: «Медобори – 2006», 2012. -104 с.
 19. Лекції з лінійної алгебри: навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Сорич; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 226 с.
 20. Лекції з аналітичної геометрії: навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Сорич; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 200 с.
 21. Диференціальні рівняння математичної фізики: навч. посіб. Видання третє, доповнене / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 144 с.
 22. Рівняння математичної фізики: навч. посіб. / В.Г. Самойленко, І.М. Конет. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014.– 283 с.

Навчально-методичні посібники

1. Гудима У.В., Думанська Т.В. Методи оптимізації. Практикум: навчально методичний посібник. [Електронний ресурс]. Камянець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2021. 1 елект.опт.диск; 12 см.

 

2. Думанська Т.В., Гудима У.В. Логарифмічні та показникові рівняння, нерівності, системи. Практикум: навчально методичний посібник. [Електронний ресурс]. Камянець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2022. 1 елект.опт.диск; 12 см.

 

 1. Геселева Катерина, Гудима Уляна. Вища математика: лінійна алгебра: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. 47 с.
 2. В.А. Сорич, Н.М. Сорич. Інтегральне числення функції однієї дійсної змінної. Практичні заняття.: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавництво Абетка Світ, 2022. 40 с.
 3. Елементи математичної логіки та теорії алгоритмів : навчально-методичний посібник / П.І. Авдеюк, О.В. Зеленський. Кам”янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2019. 160 с.
 4. Ковальська І.Б. Комплексний аналіз: навчально-методичний посіб­ник. / І.Б Ковальська. Кам’я­нець-Подільський: Кам’я­нець-Подільський наці­о­нальний універ­си­тет імені Івана Огієнка, 2018. 67 с.
 5. Границя послідовності. Границя функції. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів фізико-математичного факультету. Індивідуальні завдання/ Ю.В.Гнатюк, Н.Т. Годич, С.О. Кріль, І.Б. Ковальська, Н.М. Сорич, М.С. Циганівський М.С. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 39с.
 6. Числові та функціональні ряди : методичні матеріали для самостійної роботи студентів фізико-математичного факультету. Індивідуальні завдання. / [Гнатюк Ю.В., Кріль С.О., Ковальська І.Б., Сорич Н. М., Сорич В. А.].- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – 39 с.
 7. Диференціальне числення функції однієї змінної: методичні рекомендації для студентів фізико-математичного факультету. Індивідуальні завдання / [Гнатюк Ю.В., Кріль С.О., Ковальська І.Б., Сорич Н. М., Сорич В. А.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 46 с.
 8. Інтегральне числення функції однієї змінної : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів фізико-математичного факультету. Індивідуальні завдання / [укладачі: Ю.В. Гнатюк, С.О. Кріль, І.Б. Ковальська, Н.М. Сорич, В.А. Сорич]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 60 с.
 9. Сорич Н.М. Подвійний інтеграл та його застосування. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів фізико-математичного факультету . Індивідуальні завдання / Ю.В. Гнатюк, Н. М.Сорич,  В. А. Сорич // – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори», 2011. – 40  с.
 10. Конет І.М. Прикладна статистика: навчально-методичний посібник. / І.М. Конет. І, Т.М. Пилипюк. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 170 с.

Посібники для закладів загальної середньої освіти

 1. Хмельницькі обласні олімпіади юних математиків : навч. посіб. / І.М. Конет, Г.В. Паньков, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 207 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 2. Обласні математичні олімпіади : навч. посіб. / І.М. Конет, Г.В. Паньков, В.М. Радченко, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 3. Довідник з математики для учнів та абітурієнтів / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 236 с.
 4. Математика в означеннях, формулах і задачах: для учнів та абітурієнтів : навч. посіб. / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004. – 292 с.
 5. Вступні випробування з математики до вищих навчальних закладів : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 160 с. (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 6. Вибрані питання шкільного курсу математики. На допомогу абітурієнту / І.М. Конет, Б.Я. Сиваківський, П.Б. Сиваківський ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-ІІодільський : Сисин О.В., 2008. – 356 с.
 7. Математика. Довідник+тести. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : навч. посіб. / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2009. – 340 с.
 8. Обласні олімпіади з математики : навч. посіб. / І.М. Конет, В.М. Радченко, Ю.В. Теплінський ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2010. – 388 с.