Атестація здобувачів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ здобувачів вищої освіти із застосування дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з написання та оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

ПРОГРАМА атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2022

ПРОГРАМА атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня (захист дипломної роботи) 2021

ПРОГРАМА атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня (кваліфікаційний екзамен) 2021

2020 – 2021 н. р.

ПРОГРАМА атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня – 2020

ПРОГРАМА атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2021