Атестація здобувачів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ здобувачів вищої освіти із застосування дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з написання та оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2023-2024

ПРОГРАМА атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня                         (публічний захист кваліфікаційної роботи) 

ПРОГРАМА атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня                            (атестаційний екзамен

ПРОГРАМА атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (атестаційний екзамен з фахової підготовки

ПРОГРАМА атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (атестаційний екзамен з фахової підготовки) (ms

ПРОГРАМА атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (атестаційний екзамен з методичної та психолого-педагогічної підготовки

                                         АРХІВ