Науково-дослідна робота студентів

 

ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ ТА НАУКОВІ ГУРТКИ,
що функціонують на кафедрі математики

Проблемні групи

1. Найкраще рівномірне наближення компактнозначних відображень

Керівники – кандидат фізико-математичних наук, доцент Гудима У.В.;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Гнатюк В.О.

2. Матриці показників та допустимі сагайдаки
    Керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Зеленський О.В.

3. Вибрані питання теорії наближення

Керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Сорич В.А.

4. Лінійні методи підсумовування рядів Фур’є
    Керівник  – кандидат фізико-математичних наук, доцент Ковальська І.Б.

5.  Наближені  методи  розв’язування  диференціальних  та інтегральних  рівнянь
      Керівник  – кандидат фізико-математичних наук Геселева К.Г.

Наукові гуртки

1. Актуальні проблеми методики математики 
    Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Сморжевський Ю.Л.           

2. Сучасні підходи до навчання математики 
     Керівник – кандидат педагогічних наук Думанська Т.В.

ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток і проблемну групу
К-ПНУ ім. І. Огієнка

ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Щорічно на фізико-математичному факультеті проводиться наукова конференція здобувачів вищої освіти за підсумками науково-дослідної роботи у минулому навчальному році
В цьому році на конференції працювало три секції: «Математика та методика навчання математики», «Комп’ютерні науки», «Фізика та методика навчання фізики».
      Роботою секції «Математика та методика навчання математики», яка проходила у онлайн форматі, керувала доцент кафедри математики Гудима Уляна Василівна. У роботі секції взяло участь 19 здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Математика), які ознайомили присутніх із проведеними науковими дослідженнями та презентували свої наукові здобутки в галузі теорії наближення, теорії графів, методики навчання математики в закладах загальної середньої освіти та закладах вищої освіти.
   Робота конференції супроводжувалась активним обговоренням, дискусіями та прикладами власного досвіду роботи в закладах освіти.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Олександр СТАНІСЛАВІВ  та Діана ЛАВРЕНЧУК приймали участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми психології особистості на єропейському просторі» (15 лютого 2023 р., м. Кам’янець-Подільський).          СЕРТИФІКАТИ

Здобувачі освітнього ступеня «магістр» Марк Зегельман, Діана Бобик та здобувачі освітнього ступеня «бакалавр» Стефан Томіч, Діана Лавренчук взяли участь у роботі Міжнароднародної науково-методичної конференції «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ STEM-ОСВІТИ В УМОВАХ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ» присвяченій 105 річниці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (26-27 жовтня 2023 року, м. Кам’янець-Подільський).  ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ    СЕРТИФІКАТИ

Здобувач освітнього ступеня «магістр» Ямполь Ю.В. приймав участь у міжнародній науковій конференції «Сучасні наукові розробки в педагогіці та психології». (3–4 листопада 2022 р. м. Рига, Латвійська Республіка).

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ

Здобувач освітнього ступеня «магістр» Ямполь Ю.В. у 2022 р. успішно пройшов міжнародне наукове стажування (підвищення кваліфікації) у V Міжнародній програмі наукового стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні.


ТИПОВА ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА СТАЖЕРА В КОНТЕКСТІ V МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ НАУКОВОГО СТАЖУВАННЯ.
Розробник Програми і субєкт підвищення кваліфікаціїInternational Historical Biographical Institute (Dubai New York Rome BurgasJerusalem
Керівник наукового стажування:
директор Міжнародної програми наукового стажування, професор Річард Дженкінс.
Форма підвищення кваліфікації/міжнародного наукового стажування: дистанційна, онлайн.
Обсяг Програми: 180 годин, або 6 кредитів ECTS.
Термін
підвищення кваліфікації/міжнародного наукового стажування: 24 червня – 20 серпня 2022 року.

СТУДЕНТСЬКІ  ПУБЛІКАЦІЇ,
виконані під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри математики

 1. БІЛИЙ Олександр. Дослідження матриць показників та латинських квадратів. Збірник матеріалів наукової конференції здобувачів вищої освіти фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 1 листопада 2023 року [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 5-6
 2. ВЕНДИЧАНСЬКА Надія. Матриці показників та їх орієнтовані графи. Збірник матеріалів наукової конференції здобувачів вищої освіти фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 1 листопада 2023 року [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 6 – 9
 3. ВЕРБІВСЬКИЙ Ярослав. Відносна задача Штейнера в лінійному нормованому просторі, в якій міра відхилення між елементами оцінюється з допомогою невід’ємної опуклої функції повільного зростання, та деякі її часткові випадки. Збірник матеріалів наукової конференції здобувачів вищої освіти фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 1 листопада 2023 року [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 9-10
 4. КОБЕРНИК Денис. Задача відшукання відстані між замкненою кулею та опуклою множиною лінійного нормованого простору та деякі її часткові випадки. Збірник матеріалів наукової конференції здобувачів вищої освіти фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 1 листопада 2023 року [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 10-12
 5. САВЧУК Марія. Задача найкращого у розумінні зваженої відстані наближення деякого абстрактного дискретного багатозначного відображення опуклою скінченновимірною множиною неперервних однозначних відображень. Збірник матеріалів наукової конференції здобувачів вищої освіти фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 1 листопада 2023 року [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 12-15
 6. СМІРНОВА Анастасія. Умови існування допустимого розв’язку для задачі мінімізації опуклої кусково-афінної функції при лінійних обмеженнях та додатковому обмеженню, що задається опуклою слабко* компактною множиною. Збірник матеріалів наукової конференції здобувачів вищої освіти фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 1 листопада 2023 року [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 15-18
 7. Діана Бобик. Методика вивчення теми «елементи теорії ймовірностей і математичної статистики» в курсі математики 11 класу на рівні стандарту. Збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції «Технологічне забезпечення STEM-освіти в умовах підготовки фахівця природничо-математичного напряму», присвяченої 105-й річниці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 58-60
 8. Oleksiy Zelenskiy, Mark Zegelman. A modern platform for learning mathematics. збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції «Технологічне забезпечення STEM-освіти в умовах підготовки фахівця природничо-математичного напряму», присвяченої 105-й річниці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 135-136
 9. Лавренчук Діана. Сінгапурська математика : збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції «Технологічне забезпечення STEM-освіти в умовах підготовки фахівця природничо-математичного напряму», присвяченої 105-й річниці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 60-62. https://mvf.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/12/tezy-2023_ok_.pdf
 10. Томіч Стефан. STEM-компетентності здобувачів закладів загальної освіти : збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції «Технологічне забезпечення STEM-освіти в умовах підготовки фахівця природничо-математичного напряму», присвяченої 105-й річниці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 162-163. https://mvf.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/12/tezy-2023_ok_.pdf
 11. Думанська Т.В., Каліта Н.А. Критерій оптимальності допустимих розв’язків для деякої задачі мінімізації опуклої кусково-афінної функції та двоїстої для неї : Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. В. 22. C. 653–656. http://surl.li/hynrr
 12. Гірчук А. Властивості допустимої області задачі мінімізації опуклої кусково-афінної функції при лінійних обмеженнях та додатковому обмеженню, що задається опуклою слабко* компактною множиною. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. Вип. 17. С. 248-251. URI: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/7489/Zb-stud-K-PNU-2023-v17.pdf?sequence=3&isAllowed=y
 13. Бобик Д. В. Методика вивчення теми «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики» в курсі математики 11 класу на рівні стандарту. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 16. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 9-11.
 14. Швачій Д. Ю. Методика вивчення геометричних тіл, об’ємів та площ поверхонь в курсі математики 11 класу на рівні стандарту. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 16. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 92-94
 15. Ніцевич А. О. Формування навичок застосування поняття границі та похідної для розв’язування фізичних задач. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 16. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 56-61.
 16. Ватманюк А. О. Про методику вивчення паралельності прямих і площин у просторі в курсі математики 10 класу на рівні стандарту. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 16. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С.11-14
 17. Катричук В. В. Особливості вивчення квадратних рівнянь і нерівностей у шкільному курсі математики. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 16. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 35-38
 18. Лавренчук Д. О. Особливості сінгапурської математики. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 16. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 47 – 50.
 19. Ольховецька О. Д. Використання формули Тейлора для розв’язання фізичних задач. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 16. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 61-64.
 20. Рудько А. М. Методика вивчення теми «Функції, многочлени, рівняння та нерівності» в курсі математики 10 класу на профільному рівні. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 16. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 64-67
 21. Савчук М. Р. Задача найкращого у розумінні зваженої відстані наближення деякого абстрактного дискретного. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 16. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 67-72
 22. Смірнова А. Р. Умови існування допустимого розв’язку для задачі мінімізації опуклої кусково-афінної функції при лінійних обмеженнях та додатковому обмеженню, що задається опуклою слабко* компактною множиною. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 16. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 75-79
 23. Томіч С. К. Пропедевтика параметрів у курсі математики 5–9 класів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 16. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 84-88

                     ЧИТАТИ  ДАЛІ