Науково-дослідна робота студентів

Науково-педагогічні працівники кафедри керують науковою роботою студентів. Результати наукових досліджень студенти доповідають на звітній науковій конференції студентів та магістрантів, яка традиційно відбувається в університеті щороку, та використовують при написанні курсових і дипомних робіт. Студенти також мають можливість опублікувати статтю у збірниках наукових праць студентів та магістрантів :
“Збірник наукових праць студентів та магіст­ран­тів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”;
“Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки”.

Проблемні групи та наукові гуртки,
що функціонують на кафедрі математики

Проблемні групи

1. Сучасні проблеми диференціальних рівнянь.
Керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Теплінський Ю.В

2. Найкраще рівномірне наближення компактнозначних відображень.

Керівники – кандидат фізико-математичних наук, доцент Гудима У.В.;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Гнатюк В.О.

3. Матриці показників та допустимі сагайдаки.
Керівник – кандидат фізико-математичних наук Зеленський О.В.

4. Вибрані питання теорії наближення.

Керівники – кандидат фізико-математичних наук, доцент Сорич В.А.;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Сорич Н.М.

5. Лінійні методи підсумовування рядів Фур’є.
Керівник  – кандидат фізико-математичних наук, доцент Ковальська І.Б.

Науковий гурток

Актуальні проблеми методики математики.
Керівники – кандидат педагогічних наук, доцент Сморжевський Ю.Л.;
                        кандидат педагогічних наук Думанська Т.В.