Науково-дослідна робота студентів

05 жовтня 2021 р. на фізико-математичному факультеті відбулась щорічна наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2020-2021 навчальному році. Студенти ознайомили присутніх із науковими напрацюваннями, висвітливши у своїх доповідях теоретичні напрацювання відомих науковців, власні результати та їх практичне значення. Усі мали змогу прийняти участь у дискусії та задати свої запитання. Науково-педагогічний склад кафедри привітав студентів із першими кроками у науково-дослідній роботі та надав рекомендації щодо вдосконаленя напрямків роботи студентів.

 

ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток і проблемну групу К-ПНУ ім. І. Огієнка

Проблемні групи та наукові гуртки,
що функціонують на кафедрі математики

Проблемні групи

1. Найкраще рівномірне наближення компактнозначних відображень

Керівники – кандидат фізико-математичних наук, доцент Гудима У.В.;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Гнатюк В.О.

2. Матриці показників та допустимі сагайдаки
    Керівник – кандидат фізико-математичних наук Зеленський О.В.

3. Вибрані питання теорії наближення

Керівники – кандидат фізико-математичних наук, доцент Сорич В.А.;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Сорич Н.М.

4. Лінійні методи підсумовування рядів Фур’є
    Керівник  – кандидат фізико-математичних наук, доцент Ковальська І.Б.

Наукові гуртки

1. Актуальні проблеми методики математики 
    Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Сморжевський Ю.Л.              

2. Наскрізні лінії на уроках математики             
     Керівник – кандидат педагогічних наук Думанська Т.В.

Студентські публікації,
виконані під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри математики

Гудима У. В., Кучерин Д. І. Чисельний метод розв’язування деякої задачі дробово-кусково-афінного програмування з додатковим обмеженням на норми її допустимих розв’язків. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Вип. 21.С. 285-287.

Гнатюк В. О., Чікуркова Я. В. Співвідношення двоїстості для задачі мінімізації кусково-лінійної функції при обмеженнях, заданих системою лінійних рівнянь, та додатковому обмеженню на норми допустимих розв’язків. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Вип. 21.С. 283-285.

Yampol Yu. V., Kolupayeva O. M. FORMATION OF STUDENTS’ INTERCULTURAL COMPETENCE IN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT/ Modern directions of scientific research Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp.447-452.

Ямполь Ю. В., Поліщук С. В. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ АКСІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ / International scientific innovations in human life. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 279-284.

Ямполь Ю. В., Поліщук С. В. Підготовка педагогічних кадрів як умова розвитку економіки. Сучасне суспільство : кол. монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. С. 120-126.

Ямполь Ю. В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та песрпективи сучасної науки та освіти» 7-8 листопада 2021 рік. (м. Львів), С. 40-41.

Івасюк Б. В. Сумісне наближення лінійних комбінацій нескінченно диференційовних функцій. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Випуск 15. C. 152-154.

Кілімнік Т. К. Задача Колмогорова-Нікольського для інтегралів Пуассона сумами Валле-Пуссена. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Випуск 15.  С. 156-157.

Колодій Г. О. Сумісне наближення класів диференційованих функцій деякими лінійними насиченими методами. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Випуск 15.  С. 159.

Рой М. М. Асимптотичні оцінки величини сумісного наближення інтерполяційними поліномами. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Випуск 15. С.168-171.

Тимошенко І. О. Про методику вивчення трикутників у курсі планіметрії 7 класу . Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Випуск 15. С. 175-176.

Харевич І. І. Про методику вивчення інтеграла та його застосування в курсі математики 11 класу рівня стандарту. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Випуск 15. С. 179-180.                     ЧИТАТИ  ДАЛІ

 

Магістрант Ямполь Ю.В., який навчається в магістратурі за освітньою програмою Середня освіта (Математика, інформатика), у 2022 р. успішно пройшов міжнародне наукове стажування (підвищення кваліфікації) у V Міжнародній програмі наукового стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні.

Розробник Програми і субєкт підвищення кваліфікаціїInternational Historical Biographical Institute (Dubai New York Rome – Burgas – Jerusalem
Керівник наукового стажування:
директор Міжнародної програми наукового стажування, професор Річард Дженкінс.
Форма підвищення кваліфікації/міжнародного наукового стажування: дистанційна, онлайн.
Обсяг Програми: 180 годин, або 6 кредитів ECTS.
Термін
підвищення кваліфікації/міжнародного наукового стажування: 24 червня – 20 серпня 2022 року.

ТИПОВА ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА СТАЖЕРА В КОНТЕКСТІ V МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ НАУКОВОГО СТАЖУВАННЯ