Напрямки підготовки, спеціальності

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)  
за освітньо-професійною програмою
Середня освіта (Математика, інформатика).

Учасникам Всеукраїнської олімпіади К-ПНУ імені Івана Огієнка (http://proforient.kpnu.edu.ua/inform/)
нараховуються додаткові бали (максимум 20) до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала, але не вище 200 балів за предмет
(реєстрація за посиланням: http://proforient.kpnu.edu.ua/olimpiadu/).

 

Інформаційний пакет

(Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика, інформатика))