Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів

                Гудима Уляна Василівна – доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

1.  Тема підвищення кваліфікації (стажування): Організаційно-педагогічне та методичне забезпечення освітнього процесу в проєктних класах науково-педагогічного проєкту “Інтелект України” у базовій школі для вчителів категорії “Математика” (Сертифікат)

2.  Тема міжнародного стажування: DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING (ЦИФРОВЕ МАЙБУТНЄ: ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ). (Сертифікат )

3. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Цифрові інструменти Google для закладів вищої та фахової передвищої освіти   (Сертифікат ) 

4. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM  (Сертифікат )) 

5. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Теорія і методи розв’язання екстремальних задач  овідка) 

6.  Тема підвищення кваліфікації (стажування): Вибрані питання математичного, функціонального та опуклого аналізів (Довідка)

                 Теплінський Юрій Володимирович –  професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Коливні розв’язки еволюційних рівнянь в просторах обмеженних числових послідовностей  (Довідка

                  Сморжевський Юрій Людвігович – завідувач, доцент кафедри математики, кандидат педагогічних наук, доцент

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Шляхи удосконалення методики навчання математики у закладах загальної середньої освіти і закладах вищої освіти  (Довідка)

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Шляхи удосконалення методики навчання математики у  середніх і вищих навчальних закладах  овідка

                         Ковальська Ірина Борисівна – доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Наближення періодичних функцій лінійними методами підсумовування рядів Фур’є (Довідка

                Сорич Віктор Андрійович – доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Наближення періодичних функцій лінійними методами підсумовування рядів Фур’є (Довідка

                    Зеленський Олексій Віталійович – доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

1.   Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників “Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ” (Сертифікат)

2.  Тема підвищення кваліфікації (стажування): Вибрані питання дискретної математики та алгебри (Довідка)

3. Тема міжнародного стажування: Формування математичних компетентностей здобувачів вищої освіти (Сертифікат

                 Геселева Катерина Григорівна – декан фізико-математичного факультету, старший викладач кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук

1. Програма професійного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників “Стартап прєктування у науково-дослідній діяльності закладу вищої освіти” (Сертифікат)

2. Навчання у проєкті “Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка” (Сертифікат)

                   Думанська Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри математики,  кандидат педагогічних наук

1. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Питання реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти у 2023/2024 н. р. згідно Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”.  (Сертифікат )

2. Тема міжнародного стажування: DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING (ЦИФРОВЕ МАЙБУТНЄ: ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ).   (Сертифікат )

3. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Цифрові інструменти Google для закладів вищої та фахової передвищої освіти   (Сертифікат ) 

4. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM  (Сертифікат

5. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Вдосконалення професійних здібностей під час навчання математики студентів ВНЗ  овідка

5. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Актуальні проблеми теорії та методики викладання математики у закладах вищої освіти (Довідка)

АРХІВ