Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів

Гудима Уляна Василівна – доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

1. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Цифрові інструменти Google для закладів вищої та фахової передвищої освіти   (Сертифікат (довідка)) 

2. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM  (Сертифікат (довідка)) 

3. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Теорія і методи розв’язання екстремальних задач  (Сертифікат (довідка)) 

4.  Тема підвищення кваліфікації (стажування): Вибрані питання математичного, функціонального та опуклого аналізів (Сертифікат (довідка))

Теплінський Юрій Володимирович – професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Коливні розв’язки еволюційних рівнянь в просторах обмеженних числових послідовностей  (Сертифікат (довідка)

Сорич Ніна Миколаївна – доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Наближення періодичних функцій лінійними методами підсумовування рядів Фур’є (Сертифікат (довідка)

Сморжевський Юрій Людвігович – в. о. завідувача, доцент кафедри математики, кандидат педагогічних наук, доцент

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Шляхи удосконалення методики навчання математики у середніх і вищих навчальних закладах  (Сертифікат (довідка)

Ковальська Ірина Борисівна – доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Наближення періодичних функцій лінійними методами підсумовування рядів Фур’є (Сертифікат (довідка)

Сорич Віктор Андрійович – доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Наближення періодичних функцій лінійними методами підсумовування рядів Фур’є (Сертифікат (довідка)

Зеленський Олексій Віталійович – доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Формування математичних компетентностей здобувачів вищої освіти (Сертифікат (довідка)

Думанська Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри математики,  кандидат педагогічних наук

1. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Цифрові інструменти Google для закладів вищої та фахової передвищої освіти   (Сертифікат (довідка)) 

2. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM  (Сертифікат (довідка)

3. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Вдосконалення професійних здібностей під час навчання математики студентів ВНЗ  (Сертифікат (довідка)

4. Тема підвищення кваліфікації (стажування): Актуальні проблеми теорії та методики викладання математики у закладах вищої освіти (Сертифікат (довідка))