Акредитація ОП Середня освіта (Математика, інформатика)

СЕРТИФІКАТ 
про акредитацію освітньої програми Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми Середня освіта (Математика, інформатика)

НАКАЗ про призначення експертної групи

ПРОГРАМА візиту експертної групи

ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ з експертами освітньої програми

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК  галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

РІШЕННЯ  НАЗЯВО  про акредитацію ОП Середня освіта (Математика, інформатика)

РЕЦЕНЗІЇ на освітню програму Середня освіта (Математика, інформатика)