Дисципліни вільного вибору студентів

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнки (нова редакція)

КАТАЛОГИ навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів  вищої освіти   

СИЛАБУСИ  ДВВС  ( 2022-2023 навчальний рік )

Cтупінь вищої освіти “бакалавр”

Числові системи
Прикладні аспекти диференціального та інтегрального числення
Історія математики
Елементи конструктивної геометрії
Лінійне програмування   
Математична логіка і теорія алгоритмів
Фінансова математика  

Cтупінь вищої освіти “магістр”   (2 курс)

Коливні розв’язки еволюційних рівнянь
Теорія лінійних просторів 

Cтупінь вищої освіти “магістр”   ( 1  курс)

Елементи евристичної діяльності в науково-дослідній роботі
Практикум із розв’язування конкурсних та олімпіадних задач з математики
Елементи конструктивної геометрії
Теорія лінійних просторів
Прикладне застосування теорії графів

А Р Х І В