Публічна інформація

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру К-ПНУ ім. І. Огієнка

ТИПОВІ  ПОСАДОВІ  ІНСТРУКЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка