Гудима Уляна Василівна

завідувач доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

e-mail: g-ul@yandex.ru

Коло інтересів: найкраще рівномірне наближення неперервного компактнозначного відображення

Викладає дисципліни: методи оптимізації, методи оптимізації і дослідження операцій, математичний аналіз

 

 

Основні праці:

Гудима У.В. Найкраща рівномірна апроксимація неперервного компактнозначного відображення множинами неперервних однозначних відображень / У.В. Гудима. // Український математичний журнал – 2005. – Т. 57.– № 12. – С. 1601-1619.

Гнатюк Ю.В. Питання існування екстремального елемента для задачі найкращої рівномірної апроксимації компактнозначного відображення/ У.В. Гудима., Ю. В. Гнатюк, В.О. Гнатюк // Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: зб. наук. праць Інституту математики НАН України. – К.: Інститут математики НАН України, 2007. – Т.4.– №1.– С. 49-64.

Гудима У.В.Умови характеризації та єдиності екстремального елемента для задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного опуклозначного відображення множинами інших неперервних компактнозначних опуклозначних відображень/ У.В. Гудима., Ю. В. Гнатюк // Теорія наближення функцій та суміжні питання: зб. наук. праць Інституту математики НАН України. – К.: Інститут математики НАН України, 2008.–Т.5.–№ 1. – С. 79-91.

Гудима У.В. Узагальнення методу січних площин розв’язування задачі найкращої рівномірної апроксимації компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором з додатковим обмеженням, що задається системою замкнутих куль/ У.В. Гудима. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр./ Кам’янець-Подільський нац. університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009.– Вип. 2. – C.72-84.

Гудима У. В. Критерії чебишовської точки системи опуклих обмежених замкнених множин, які неперервно змінюються, відносно скінченновимірного підпростору/ У.В. Гудима // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки : зб. наук. праць/ Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010.– Вип. 3. – С. 57-65.

Гнатюк Ю.В. Метод апроксимації компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором з обмеженням, що задається системою опуклих множин/ У.В. Гудима., Ю. В. Гнатюк, В.О. Гнатюк // Теорія наближення функцій та суміжні питання: [зб. наук. пр. Інституту математики НАН України]. – К.: Інститут математики НАН України, 2010. –  Т.7, №1. – С. 21-35.

Гудима У. В. Критерії сильної єдиності екстремального елемента для задачі найкращої у розумінні опуклої функції рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множинами однозначних відображень/ У.В. Гудима, В.О. Гнатюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки: зб. наук. праць/ Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-По­дільсь­кий: Кам’янець-Подільський національний університет іменіІвана Огієнка, 2012. – Вип. – С.70-77.

Гудима У.В. Лінійне програмування в прикладах і задачах: навчальний посібник/ У.В. Гудима. – Кам’янець-Подільський: «Медобори – 2006», 2012. –104 с.

Гудима У. В. Умови екстремальності елемента для задачі найкращої у розумінні сімʼї опуклих функцій рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень/ У.В. Гудима, В.О. Гнатюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки: зб. наук. праць/ Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-По­дільсь­кий: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С.70-77.

Гнатюк В.О. Метод січної площини розв’язування задачі найкращої у розумінні сім’ї опуклих ліпшіцевих функцій рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором / В.О. Гнатюк, У.В. Гудима // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки: зб. наук. праць , 2014. – Вип. 10. – С.55-68