Гудима Уляна Василівна –
завідувач доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

e-mail: g-ul@yandex.ru

Коло наукових інтересів: найкраще рівномірне наближення неперервного компактнозначного відображення.

Викладає дисципліни: методи оптимізації, методи розв’язування екстремальних задач та їх застосування, теорія екстремальних задач, опуклий аналіз, теорія багатозначних відображень.

Основні праці :

Гудима У.В., Гнатюк В.О. Умови існування екстремального елемента для задачі відшукання відстані між двома множинами, єдиності екстремального елемента еквівалентної їй задачі, властивості функції відстані. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип.20.С. 84-97.

Гудима У.В., Гнатюк В.О. Критерії екстремальної послідовності для задачі відшукання відстані між двома опуклими множинами лінійного нормованого простору. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2019. Вип.19. С. 13-25.

Гудима У.В., Гнатюк В.О. Критерії узагальненого чебишовського у розумінні зважених відстаней центра кількох точок лінійного нормованого простору відносно опуклої множини цього простору. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2018. Вип. 17. С. 33-48.

Гудима У.В., Гнатюк В.О. Співвідношення двоїстості та критерії екстремальності елемента для задачі відшукання відстані між двома опуклими множинами лінійного нормованого простору. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2018. Вип.18. С. 65-77.

Гудима У.В., Гнатюк В.О. Критерії екстремальної послідовності для задачі найкращого у розумінні опуклої функції наближення фіксованого елемента опуклою множиною. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2017. Вип. 16. С. 59-72.

Гудима У. В. Задача найкращого у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірного відновлення функціональної залежності, заданої неточно з допомогою опуклозначного багатозначного відображення/ У.В. Гудима, В.О. Гнатюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки: зб. наук. праць/ Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-По­дільсь­кий: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 13. – С. 56-67.

Гудима У. В., Гнатюк В.О. Задача найкращої у розумінні зваженої хаусдорфової відстані рівномірної апроксимації у множині неперервних відображень з компактними опуклими образами. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки: зб. наук. праць/ Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-По­дільсь­кий: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 14. С. 22-43

Гудима У.В., Гнатюк В.О. Задача найкращого у розумінні зваженої відстані від точки до множини рівномірного відновлення функціональної залежності, заданої неточно з допомогою багатозначного відображення. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2015. Вип. 12. С. 37-55.

Гнатюк В.О. Метод січної площини розв’язування задачі найкращої у розумінні сім’ї опуклих ліпшіцевих функцій рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором / В.О. Гнатюк, У.В. Гудима // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки: зб. наук. праць , 2014. – Вип. 10. – С.55-68.

Гудима У. В. Умови екстремальності елемента для задачі найкращої у розумінні сімʼї опуклих функцій рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень/ У.В. Гудима, В.О. Гнатюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки: зб. наук. праць/ Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-По­дільсь­кий: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С.70-77.

Гудима У. В. Критерії сильної єдиності екстремального елемента для задачі найкращої у розумінні опуклої функції рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множинами однозначних відображень/ У.В. Гудима, В.О. Гнатюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки: зб. наук. праць/ Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-По­дільсь­кий: Кам’янець-Подільський національний університет іменіІвана Огієнка, 2012. – Вип. – С.70-77.

Гнатюк Ю.В. Метод апроксимації компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором з обмеженням, що задається системою опуклих множин/ У.В. Гудима., Ю. В. Гнатюк, В.О. Гнатюк // Теорія наближення функцій та суміжні питання: [зб. наук. пр. Інституту математики НАН України]. – К.: Інститут математики НАН України, 2010. –  Т.7, №1. – С. 21-35.

Гудима У.В. Узагальнення методу січних площин розв’язування задачі найкращої рівномірної апроксимації компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором з додатковим обмеженням, що задається системою замкнутих куль/ У.В. Гудима. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр./ Кам’янець-Подільський нац. університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009.– Вип. 2. – C.72-84.

Гудима У. В. Критерії чебишовської точки системи опуклих обмежених замкнених множин, які неперервно змінюються, відносно скінченновимірного підпростору/ У.В. Гудима // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки : зб. наук. праць/ Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010.– Вип. 3. – С. 57-65.

Гудима У.В.Умови характеризації та єдиності екстремального елемента для задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного опуклозначного відображення множинами інших неперервних компактнозначних опуклозначних відображень/ У.В. Гудима., Ю. В. Гнатюк // Теорія наближення функцій та суміжні питання: зб. наук. праць Інституту математики НАН України. – К.: Інститут математики НАН України, 2008.–Т.5.–№ 1. – С. 79-91.

Гнатюк Ю.В. Питання існування екстремального елемента для задачі найкращої рівномірної апроксимації компактнозначного відображення/ У.В. Гудима., Ю. В. Гнатюк, В.О. Гнатюк // Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: зб. наук. праць Інституту математики НАН України. – К.: Інститут математики НАН України, 2007. – Т.4.– №1.– С. 49-64.

Гудима У.В. Найкраща рівномірна апроксимація неперервного компактнозначного відображення множинами неперервних однозначних відображень / У.В. Гудима. // Український математичний журнал – 2005. – Т. 57.– № 12. – С. 1601-1619.

Статті в інших виданнях

Гудима У.В. Деякі властивості цільової функції узагальненої задачі дискретного раціонального наближення та критерії її екстремального елемента. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 19. С. 38-41.

Гудима У.В. Критерії екстремальності елемента для задачі відшукання відстані між скінченоовимірним півпростором лінійного нормованого простору та опуклою множиною / У.В. Гудима // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – Вип.13. С. 25-30.

Гудима У.В. Умови екстремальності елемента для деякої задачі квазіопуклого програмування. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2019. Вип. 18. С. 45-47.

Гудима У.В. Критерії екстремального елемента для задачі відшукання відстані (найкращої) між двома опуклими конусами лінійного нормованого простору. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки.  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип.12. С. 32-37.

Гудима У.В. Прямий добуток кількох лінійних нормованих просторів та простір, спряжений з ним.Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2018. Вип. 17.С. 41-43.

Навчальні посібники

Гудима У.В., Гнатюк В.О. Опуклий аналіз. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 112 с. 111.

Гудима У.В. Лінійне програмування в прикладах і задачах: навчальний посібник/ У.В. Гудима. – Кам’янець-Подільський: «Медобори – 2006», 2012. –104 с.

Тези виступів на конференціях

Гудима У.В. Теореми існування екстремального елемента для задачі відшукання відстані між двома множинами нормованого простору та властивості її екстремального функціонала Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (Вінниця, 15-16 травня 2019 р.) Електронне наукове видання] : збірник матеріалів. Вінниця, 2019. – С.25-28.

Гудима У.В., Гнатюк В.О.Критерії екстремальності послідовності для задачівідшукання відстані між двома опуклими множинамилінійного нормованого простору. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції«Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (Вінниця, 15-16 травня 2019 р.) [Електронне наукове видання]: збірник матеріалів. Вінниця, 2019. – С.21-24.

Гудима У.В. Математика в психології (історичний аспект). Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи (на пошану професора А.І. Шинкарюка та 101-ї – річниці заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 24 жовтня 2019 р. / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої, м. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2019. C. 31-35.

Гудима У.В., Гнатюк В.О. Критерії узагальненого чебишовського у розумінні зважених відстаней центра кількох точок лінійного нормованого простору відносно опуклої множини цього простору. Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. С. 54-55.

Гудима У.В. Задача найкращого рівномірного відновлення неточно заданої функціональної залежності множиною неперервних однозначних відображень з додатковим обмеженням, що задається системою замкнених куль. Міжнародна конференція «Теорія наближення функцій та її застосування» присвячена 75-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України, професора О.І. Степанця (1942-2007), 28 травня – 3 червня 2017р., Слов’янськ : Тези доповідей. Слов’янськ : Донбаський державний педагогічний університет, 2017. С. 53.

Гудима У.В., Гнатюк В.О. Задача найкращої у розумінні зваженої хаусдорфової відстані рівномірної апроксимації у множині неперервних відображень з компактними опуклими образами. Міжнародна конференція «Теорія наближення функцій та її застосування» присвячена 75-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України, професора О.І. Степанця (1942-2007), 28 травня – 3 червня 2017р., Слов’янськ: Тези доповідей. Слов’янськ: Донбаський державний педагогічний університет, 2017. С.51

Гудима У.В., Гнатюк В.О. Найкраща несиметрична рівномірна апроксимація компактнозначного відображення елементами множини однозначних відоражень, які є селекторами опуклозначного відображення. Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження К.М.Фішмана та М.К. Фаге, 1-4 липня 2015 р. : Чернівці. С. 229.