Кріль Сергій Олександрович –
доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: наближені методи розв’язування операторних рівнянь та задач теорії керування, дослідження дзета-функції Рімана.

Викладає дисципліни: математичний аналіз, аналітична теорія чисел, диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики.

Основні публікації

 1. Кріль С.О. Поведінка дзета-функції Рімана на критичній прямій / С.О. Кріль //. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний універси­тет імені Івана Огієнка, 2020. – 35 с. – (Препринт / МОН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; 2020).
 2. Кріль С.О. Про нетривіальні нулі дзета-функції Рімана / С.О. Kріль // Сучасні проблеми диференціальних рівнянь та їх застосування : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора С.Д. Ейдельмана. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – С. 146. (Електронне видання).
 3. Геселева К.Г., Конет І.М., Кріль С.О. Відшукання наближених розв’язків одного типу інтегро-функціональних рівнянь з обмеженнями колокаціно-ітеративним методом / К.Г. Геселева, I.M. Koнет, С.О.Кріль // Буковинський математичний журнал. – 2020, т. 8 № 1. – С. 41-54.
 4. Кріль С.О. Дзета-функція Рімана та функція Г(s) + Г(1-s) / С.О.Кріль // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – Вип. 13. – C. 53-56.
 5. Sergiy Kril. Dynamics of Riemann’s zeta function on the critical line // 02 feb 2020, Open Review archive direct upload.
 6. Кріль С.О. Один спосіб наближення y-функції Чебишова / С.О. Кріль // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 11. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 42-47.
 7. Кріль С.О. Динаміка дзета-функції Рімана на критичній прямій. Принцип оптимальності / С.О. Кріль // Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 18-19 вересня 2018 р. –Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 182.
 8. Кріль С.О. Комбінаторна гра. «Зв’язна незв’язність» / С.О. Кріль, М.М. Зегельман // Математичне та комп’ютерне моделювання. Cерія: Фізико-математичні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: О. М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 18. – С. 100-105.
 9. Кріль С.О. Проекційно-ітеративний метод розвязування деяких задач теорії керування / С.О. Кріль // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 10. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С. 47-53.
 10. Кріль С.О. Нестаціонарний проекційно-ітеративний метод розв’язування крайової задачі для диференціально-функціонального рівняння / С.О. Кріль // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017.– С. 65-67.
 11. Кріль С.О. Два способи наближення псі-функції Чебишова / С.О. Кріль // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 9. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 57-61.