Сморжевський Юрій Людвігович

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Коло наукових інтересів: активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

Викладає дисципліни: методика навчання математики, методика навчання математики у старших класах, методика викладання математики у вищих навчальних закладах, вибрані питання методики навчання математики, методика навчання математики в профільній середній школі, методика вивчення математики в закладах вищої освіти, формування евристичної діяльності студентів при вивченні математики

 

Основні праці:

Диференційоване формування прийомів евристичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії: монографія / Ю.Л. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 180 с.

Методика використання наочності на уроках алгебри і геометрії в основній школі: навчальний посібник / Л.О.Сморжевський, Ю.Л. Сморжевський. –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 184 с.

Методика використання наочності на уроках математики в 5 – 6 класах: навчальний посібник / Ю.Л. Сморжевський, Л.О.Сморжевський. – Кам’янець-Подільський:Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. –156 с.

Методика диференційованого формування загальних прийомів евристичної діяльності старшо¬класників на уроках стереометрії / Ю.Л. Сморжевський, Л.О.Сморжевський // Математика в рідній школі. – 2014. – № 7-8.– С. 7-12.

Методика диференційованого формування загальних прийомів еврестичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії / Ю.Л.Сморжевський, Л.О.Сморжевський // Математика в рідній школі. – 2014. – № 9. – с.11-16.

Методика диференційованого формування спеціальних прийомів еврестичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії / Ю.Л.Сморжевський, Л.О.Сморжевський // Математика в рідній школі. – 2014. – №11. – с.37-39.

Методика диференційованого формування спеціальних прийомів еврестичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії / Ю.Л.Сморжевський, Л.О.Сморжевський // Математика в рідній школі. – 2014. – № 12. – с.35-43.

Сморжевський Ю.Л. Деякі питання методики використання системи фізичних задач в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу / Ю.Л. Сморжевський // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова наук. ред.) та ін.].– Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університету імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 23. – С. 70-72