Сморжевський Юрій Людвігович

СморжевськийСморжевський Юрій Людвігович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Коло наукових інтересів: активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

Викладає дисципліни: методика навчання математики, методика навчання математики у старших класах, методика викладання математики у вищих навчальних закладах, вибрані питання методики навчання математики, диференційоване формування прийомів евристичної діяльності студентів

 

Основні праці:

Диференційоване формування прийомів евристичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії: монографія / Ю.Л. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 180 с.

Методика використання наочності на уроках алгебри і геометрії в основній школі: навчальний посібник / Л.О.Сморжевський, Ю.Л. Сморжевський. –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 184 с.

Методика використання наочності на уроках математики в 5 – 6 класах: навчальний посібник / Ю.Л. Сморжевський, Л.О.Сморжевський. – Кам’янець-Подільський:Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. –156 с.

Comments are closed