Юрій Володимирович Теплінський –

професор кафедри математики,
доктор фізико-математичних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
заслужений працівник народної освіти України,

e-mail:   teplinsky.yuriy@gmail.com, triton1950@ukr.net

Юрій Володимирович Теплінський народився 24 березня 1950 року в м. Кам’янці-Подільському. У 1966 році закінчив середню школу №8 із золотою медаллю, у 1970 році – фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П. Затонського з відзнакою. Служив у збройних силах СРСР. У 1972 – 1975 роках навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР.

В Інституті математики НАН України у 1979 році Ю.В. Теплінський захистив кандидатську («Інваріантні тори і питання звідності зліченних систем диференціальних рівнянь»), а у 1992 році – докторську («Дослідження коливань зліченних систем диференціальних рівнянь» ) дисертації з спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння. Його науковим консультантом був видатний український математик академік НАН України А.М. Самойленко. Наукові інтереси Юрія Володимировича стосуються теорії диференціальних, диференціально-різницевих та різницевих рівнянь, а також їх систем, визначених у банахових просторах. У творчому доробку Юрія Володимировича понад 180 наукових праць, серед яких чотири фундаментальні монографії, дві з яких опубліковано за кордоном англійською мовою у міжнародних видавництвах VSP (Utrecht-Boston) та World Scientific (Singapore). Біля 30 його наукових статей перекладено англійською мовою у міжнародному видавництві Springer. Юрій Володимирович – учасник понад шестидесяти Міжнародних та Всеукраїнських наукових шкіл, форумів, симпозіумів.

За цикл наукових праць у галузі нелінійного аналізу в 1996 році Ю.В. Теплінський був удостоєний звання лауреата Державної преміїї України в галузі науки і техніки. У 2001 та 2009 роках за успіхи в розвитку математичної науки на Міжнародних математичних конгресах в Києві Президією НАН України Юрія Володимировича нагороджено медалями імені академіків М.В. Остроградського та М.М. Боголюбова відповідно. За цикл робіт «Розвиток групових та асимптотичних методів в теорії диференціальних рівнянь та їх застосування у моделях математичної фізики, математичної біології і механіки» Президія НАН України у 2010 році присудила Юрію Володимировичу премію ім. М.М. Крилова.

Ю.В. Теплінський підготував п’ять кандидатів фізико-математичних наук. Він біля 40 разів виступав офіційним опонентом на захистах кандидатських та докторських дисертацій в різних наукових центрах України та за її межами. На цей час він є членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та Одеському національному університеті імені       І.І. Мечникова, а також членом редколегій декількох наукових видань. У 2005 та 2009 роках Юрій Володимирович став лауреатом обласного конкурсу НДР у номінаціях «Фундаментальні НДР» і «Підручники та монографії» відповідно. Протягом 10 років Юрій Володимирович керував виконанням науково-дослідних тем з бюджетним фінансуванням.

У 1983 році Ю.В. Теплінському присвоєно вчене звання доцента, а в 1996 році – звання професора. Навчання і виховання студентської молоді постійно перебувають у центрі уваги Юрія Володимировича. Він є автором десяти навчальних посібників для студентів, учнів та вчителів. За багаторічну роботу з організації та проведенню обласних математичних олімпіад серед школярів у 1990 році Юрій Володимирович нагороджений знаком «Відмінник народної освіти України». Він неодноразово нагороджувався почесними грамотами та дипломами виконкомів Кам’янець-Подільської міської, Хмельницької обласної рад, Хмельницької обласної державної адміністрації, двічі нагороджувався Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та двічі відзнакою мера міста «За заслуги перед міською громадою», а також знаками «Ветеран праці» та «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки у Кам’янець-Подільському державному університеті».

За суттєвий особистий внесок у розвиток національної освіти в 1998 році Юрію Володимировичу указом президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».

На цей час Ю.В. Теплінський викладає такі математичні курси:

 1. Диференціальні рівняння.
 2. Диференціальні та інтегральні рівняння .
 3. Диференціальна геометрія і топологія .
 4. Сучасні задачі диференціальних рівнянь.

Основні наукові праці

Монографії

 1. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. Счетные системы дифференциальных уравнений. – Киев: Ин-т математики НАН Украины, 1993. – 308 с.
 2. Samoilenko A.M. and Teplinskii Yu.V. Countable Sistems of Differential Equations. – VSP, Utrecht-Boston, 2003. – 287 p.
 3. Самойленко А.М., Теплінський Ю.В. Елементи математичної теорії еволюційних рівнянь у банахових просторах. – Київ:Ін-т математики НАН України, 2008.– 495 с.
 4. A. M. Samoilenko,  Yu. V. Teplinsky. Elements of Mathematical Theory of Evolutionari Equations in Banach Spaces. Singapore: World Scientific. Series A, Volume 86.   2013, 400 p

Навчальні посібники

 1. Теплінський Ю.В. Лекції з диференціальної геометрії.– Кам’янець-Подільський: Науково-видавничий відділ К-ПДПУ, 1999. – 148 с. (рекомендовано Міністерством освіти України).
 2. Конет І.М., Паньков В.Г., Радченко В.М., Теплінський Ю.В. Обласні математичні олімпіади. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 303 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
 3. Конет І.М., Паньков В.Г., Радченко В.М., Теплінський Ю.В. Обласні математичні олімпіади. Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. – 344 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
 4. Теплінський Ю.В. Елементи конструктивної геометрії. – Кам’янець-Подільський: Науково-видавничий відділ Кам’янець-Подільського держ. ун-ту, 2005. – 150 с.
 5. Конет І.М., Радченко В.М., Теплінський Ю.В. Обласні олімпіади з математики. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2010. – 388 с.
 6. Теплінський Ю.В. Інваріантні тори різницевих рівнянь у просторах обмежених числових послідовностей (Навчальний посібник для студентів та аспірантів математичних спеціальностей). – Кам’янець-Подільський: 2018. – 194 с.  (Препринт / МОН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; 2018)

Наукові статті у центральних фахових журналах

 1. Теплинский Ю.В. О существовании и гладкости инвариантного тороидального многообразия нелинейной счетной системы дифференциальных уравнений // Укр. мат. журн. – 1975. – 27, №6. – С.847-851.
 2. Теплинский Ю.В. О существовании инвариантного тороидального многообразия счетной системы дифференциальных уравнений с мгновенными изменениями // Укр. мат. журн. – 1977. – 29, №6. – С.835-841.
 3. Теплинский Ю.В. Об инвариантных торах счетных систем дифференциальных уравнений // Докл. АН УССР, сер. А. – 1978. – №9. – С.796-800.
 4. Теплинский Ю.В. К вопросу о приводимости счетных систем дифференциальных уравнений с квазипериодическими коэффициентами // Укр. мат. журн. – 1979. – 31, №4. – С.458-465.
 5. Теплинский Ю.В. Об инвариантных торах и приводимости счетных систем // Дифференц. уравнения – 1979. – 15, №4. – С.759-761.
 6. Самойленко А.М.,Теплинский Ю.В. Функция Грина задачи об инвариантных торах счетных систем дифференциальных уравнений // Докл. АН УССР, сер. А. – 1981. –№1. – С.26-30.
 7. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В., Цыгановский Н.С. О поведении решений квазилинейной системы дифференциальных уравнений с импульсами в окрестности инвариантного тора // Дифференц. уравнения – 1982. – 23, №5. – С.833-839.
 8. Теплинский Ю.В. Об инвариантных торах линейных систем дифференциальных уравнений в пространстве m // Укр. мат. журн. – 1983. – 35, №2. – С.194-199.
 9. Самойленко А.М.,Теплинский Ю.В.,Авдеюк П.И. Существование экспоненциально устойчивых инвариантных торов дифференциальных систем с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей // Докл. АН УССР, сер. А. – 1985. – №11. – С.21-25.
 10. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. Об инвариантных торах дифференциальных систем с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей // Дифференц. уравнения. – 1985. – 21, №8. – С.1353-1361.
 11. Самойленко А.М.,Теплинский Ю.В Приводимость дифференциальных систем в пространстве ограниченных числовых последовательностей // Докл. АН УССР, сер. А. – 1989. –№10. – С.38-41.
 12. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. О приводимости       дифференциальных уравнений в пространстве ограниченных числовых последовательностей // Укр. мат. журн. – 1989. – 41, №2. – С.194-201.
 13. Самойленко А.М., Теплинский, Ю.В., Лучик В.Е.   Приводимость дифференциальных уравнений с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей // Докл. АН УССР, сер. А. – 1990. – №5. – С.27-30.
 14. Теплинский Ю.В., Цыгановский Н.С. Об одной периодической задаче управления для дифференциальных уравнений с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей // Укр. мат. журн. – 1990. – 42, №2. – С.271-275.
 15. Теплинский Ю.В., Лучик В.Е. О приводимости дифференциальных уравнений с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей // Укр. мат. журн. – 1990. – 42, №10. – С.1376-1382.
 16. Теплинский Ю.В., Авдеюк П.И.       Об экспоненциальной устойчивости инвариантного тора нелинейной счетной системы дифференциальных уравнений // Укр. мат. журн. – 1990. – 42, №3. – С.401-405.
 17. Теплинский Ю.В., Авдеюк П.И. Редукция задачи о существовании инвариантного тора бесконечной дифференциальной системы к конечномерному случаю // Укр. мат. журн. – 1991. – 43, №9. – С.1251 -1255.
 18. Самойленко А.М, Теплинский Ю.В. Об устойчивости инвариантного тора нелинейной счетной системы уравнений // Докл. АН УССР, сер. А. – 1991. –№7. – С.31-33.
 19. Самойленко А.М, Теплинский Ю.В. О периодической задаче управления для импульсных счетных систем с малым параметром // Докл. АН УССР, сер. А. – 1992. –№3. – С.7-11.
 20. Теплинский Ю.В., Лучик В.Е. О периодической задаче управления для бесконечных дифференциальных систем с импульсным воздействием // Укр. мат. журн. – 1992. – 44, №11. – С. 1580-1589.
 21. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. О расщепляемости счетных систем дифференциальных уравнений // Укр. мат. журн. – 1993. – 45, №10. – С.1424-1432.
 22. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. Метод урезания в построении инвариантных торов счетных систем дифференциальных уравнений // Дифференц. уравнения. – 1994. – 30, №2. – С.204-212.
 23. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. О гладкости инвариантного тора счетного линейного расширения динамической системы на m-мерном торе // Дифференц. уравнения. – 1994. – 30, №5. – С.781-790.
 24. Теплинский Ю.В. О зависимости функции Грина экспоненциально дихотомичного диференциального уравнения с матричным проектором в пространстве m от параметров // Укр. мат. журн. – 1994. – 46, №6. – С.748-753.
 25. Теплінський Ю.В., Лучик В.Є. Про звідність майже періодичних систем з імпульсною дією // Доп. НАН України, сер. А. – 1994. – №4. – С.17-19.
 26. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. О приводимости счетных систем линейных разностных уравнений // Укр. мат. журн. – 1995. – 47, №11. – С.1533-1541.
 27. Теплинский Ю.В., Самойленко М.В. О периодических решениях счетных систем линейных и квазилинейных разностных уравнений с периодическими коэффициентами // Укр. мат. журн. – 1996. – 48, №8. – С.1144-1152.
 28. Теплинский Ю.В., Теплинский А.Ю. О периодических решениях счетных систем квазилинейных разностных уравнений с периодическими коэффициентами в резонансном случае // Доп. НАН Украины – 1996. – №1. – С.13-15.
 29. Теплинский Ю.В., Теплинский А.Ю. О теоремах Еругина и Флокэ-Ляпунова для счетных систем разностных уравнений // Укр. мат. журн. – 1996. – 48, №2. – С.278 -284.
 30. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. Инвариантные торы линейных счетных систем дискретных уравнений, заданных на бесконечномерном торе // Укр. мат. журн. – 1998. – 50, №2. – С.244 -251
 1. Теплінський Ю.В., Недокіс В.А. Про зліченноточкові крайові задачі для зліченних   систем   звичайних   диференціальних   рівнянь     // Нелінійні коливання. – 1999. – №2. – С. 252-266.
 1. Теплинский Ю.В., Недокис В.А. Предельные теоремы в теории многоточечных краевых задач // Укр. мат. журн. – 1999. – 51, №4. – С. 519-531.
 2. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. Предельные теоремы в теории периодических решений линейных и квазилинейных систем разностных уравнений //Дифференц. уравнения. – 1999. – 35, №9.
 3. Теплинский Ю.В., Семенишина И.В. О периодических решениях разностных уравнений в бесконечномерных пространствах // Нелінійні коливання. – 2000. – 3, № 3. – С. 414 – 430.
 4. Teplinsky Yu. V., Semenishina I.V. On finding periodic solutions of second order difference equations in a banach space // Nonlinear oscillations. – 2001. – 4, №3. – P. 405-421.
 5. Теплінський Ю.В., Марчук Н.А. Про гладкість інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь з параметрами // Укр. мат. журн. – 2001. – №9. – С. 1241-1250.
 6. Теплінський Ю.В., Марчук Н.А. Про гладкість інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь // Доп. НАН України. – 2002. – №2. – С. 33-37.
 7. Теплінський Ю.В., Марчук Н.А. Про -гладкість інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь, визначеної на m-вимірному торі // Нелінійні коливання – 2002. – 5, №2. – С. 251-265.
 8. Теплінський Ю.В., Марчук Н.А. Про диференційованість у сенсі Фреше інваріантних торів зчисленних систем різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах // Укр. мат. журн. – 2003. – 55, №1. – С. 75-90.
 9. Теплінський Ю.В., СеменишинаІ.В. Про задачу Коші для вироджених різницевих рівнянь m-го порядку в банаховому просторі //Укр. мат. журн. 2003. – 55, № 8. – С. 1127-1137.
 10. Самойленко А.М., Теплінський Ю.В.,   СеменишинаІ.В. Про існування   гладкого обмеженого напівінваріантного многовиду виродженої нелінійної системи різницевих рівнянь у просторі m // Нелінійні коливання. – 2003. – 6,   № 3. – С. 378-400.
 11. Теплінський Ю.В., Марчук Н.А. Про диференційованість у сенсі Фреше інваріантного тора нелінійної зчисленної системи різницевих рівнянь, що визначена на нескінченновимірному торі і містить відхилення дискретного аргументу // Нелінійні коливання. – 2003. – 6, № 2. – С. 260-278.
 12. Теплінський Ю.В., Недокіс В.А. Про зліченноточкову нелінійну крайову задачу на півосі для звичайних диференціальних   рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей // Нелінійні коливання. –2003. – 6, №4. – С. 530-549.
 13. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. Инвариантные тороидальные многообразия счетных систем дифференциальных уравнений // Математический журнал. Институт математики МО и НРК. – Алматы. – 2003. – 3, №3 (9). – С. 79-88.
 14. Самойленко А.М., Теплінський Ю.В., Недокіс В.А. Метод укорочення для зліченноточкових крайових задач у просторі обмежених числових послідовностей // Укр. мат. журн. – 2004. – 55, № 9. – С.       1203-1231.
 15. Самойленко А.М., Теплінський Ю.В., Недокіс В.А. Крайові задачі для диференціальних рівнянь, що не розв’язані відносно похідної, в просторі обмежених числових послідовностей // Нелінійні коливання. – 2007. – 10, №3. – С. 391-415.
 16. Самойленко А.М., Теплінський Ю.В., Пасюк К.В. Про існування інваріантних торів зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах // Нелінійні коливання. – 2009. – 12, №3. – С. 347-367.
 17. Самойленко А.М., Теплінський Ю.В., Пасюк К.В. Про існування нескінченновимірних інваріантних торів нелінійних зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь // Нелінійні коливання. – 2010. – 13, №2. – С. 253-271.
 18. Самойленко А.М., Теплінський Ю.В., Пасюк К.В. Побудова нескінченного інваріантного тора зліченної системи лінійних диференціально-різницевих рівнянь методом укорочення її за кутовою змінною // Нелінійні коливання. – 2011. – 14, №2. – С. 267-280.
 19. Teplinskiy Y.V., Pasyuk K.V. Infinite Dimensional Invariant Tori for Countable Systems of Differential-Difference Equations // Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications. – Sofia: Academic publishing house “Prof. Marin Drinov”. – 2011. – P. 217-228.
 20. Бойчук О.А.,…,Теплінський Ю.В…. Анатолій Михайлович Самойленко (до 80-річчя від дня народження) // Нелінійні коливання. – 2018. – Т. 21, №1.
 21. Самойленко А.М., … , Теплінський Ю.В. Міжнародна наукова конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування ” // Вісник Київського нац. університету, (2)38/2017.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Теплинский Ю.В. Инвариантные и полуинвариантные торы нелинейных разностных уравнений в пространстве ограниченных числових последовательностей // Тези доповідей Міжнародної конференції “ Проблеми диференціальних рівнянь, аналізу та алгебри”. – Актобе (Казахстан). – 2003. – С.157.
 2. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. Инвариантные тороидальные многообразия счётных систем дифференциальных уравнений // Тези доповідей Міжнародної конференції з диференціальних рівнянь, присвяченої 100-річчу К.П. Персидського. – Алмати (Казахстан). – 2003. – С. 75.
 1. Teplinsky Y. The invariant tori and periodic solutions of difference equations in Banah Spaces // International Workshop on « Analys and its applications». Abstracts of talks. – Mersin – Turkey, 2004. – p. 50.
 2. Teplinsky Yu.V. Invariant and semi-invariant sets of difference equations in Banach spages // Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications. Abstracts. – Famagusta, North Cyprus, 2008. – p. 57.
 1. Teplinskij Y.V., Pasjuk K.V. On existence of invariant tori for countable systems of differential-difference equations. – // V International Scientific Conference «The Problems of Differential Equations, Analysis and Algebra» – Actobe (Republic of Kasakhstan). – 2009. – P. 135-137.
 2. Teplinskij Y.V. Invariant tori of nonlinear differential-difference tquations defined on infinite-demensional tori // The Fourth International Workshop – 2009. – Eger, Hungari – 2009. Електронний ресурс на сайті  www.uni- miskolc. hu/uni/dept/gepesz/ matematika/ workshop/secondannouncement.html
 1. Teplinsky Yu.V. Infinite-demonsional invariant tori for countable system of differential-difference equations // Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications. Abstracts. – Sunny Beach, Bulgaria, 2010. – p. 50.
 2. Теплинский Ю.В. О бесконечномерных инвариантных торах счетных систем дифференцыально-разностных уравнений, содержащих бесконечное число постоянных разнознаковых отклонений аргумента // Международная научная конференция «Актуальные проблемы современной математики, информатики и механики».Тезисы докладов. – Алматы (Республика Казахстан), 2011. – С. 109-110.
 3. Teplinskiy Y.V. Problems of reducibility for difference equations in spaces of bounded number sequences //Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications. Abstracts. Turkish-Ukrainian Scientific Conference. – Mersin, Turkey, 2012. – P. 104.
 4. Теплинский Ю.В. О приводимости разностных уравнений в пространстве ограниченных числових последовательностей // Материалы Международной научной конференции “Проблемы дифференциальных уравнений, анализа и алгебры”. – Актобе (Казахстан), 2016.– С. 147-154.
 5. Теплінський Ю.В. Метод функції Гріна-Самойленка у дослідженні інваріантних торів еволюційних рівнянь, визначених у просторах обмежених числових послідовностей  // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних  технологіях ” . – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 101.
 6. Теплінський Ю.В. Про існування інваріантного тору зліченної системи різницевих рівнянь, визначеної на нескінченновимірному торі // Международная летняя математическая школа памяти В. А. Плотникова. – Одесса: Астропринт, 2018. – С. 81.