Кафедра математики є випусковою для спеціальності 014 Середня освіта (Математика) за освітньою програмою Середня освіта (Математика, інформатика) на фізико-математичному факультеті

Науково-педагогічні працівники кафедри математики забезпечують підготовку фахівців освітніх ступенів: бакалавр та  магістр на фізико-математичному та  економічному факультетах.

розклад