Всі викладачі кафедри керують науковою роботою студентів. Результати своїх наукових досліджень студенти доповідають на науковій конференції студентів та магістрантів, яка традиційно відбувається в університеті кожного року, та використовують при написанні курсових і дипомних робіт. Студенти також мають можливість опублікувати статтю у Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який видається щороку.

Проблемні групи та наукові гуртки, що функціонують на кафедрі математики.

Проблемні групи:

  1. Диференціальні рівняння в просторах числових послідовностей.

Керівник доктор фізико-математичних наук, професор Теплінський Ю.В

  1. Методи дослідження проблеми розподілу нетривіальних нулів дзета-функції Рімана.

Керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Кріль С.О.

  1. Найкраще рівномірне наближення компактнозначних відображень.

Керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Гудима У.В.

  1. Допустимі сагайдаки матриць показників.

Керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Зеленський О.В.

  1. Вибрані питання теорії наближення

Керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Сорич В.А.

  1. Інваріантні тори злічених систем

Керівник  кандидат фізико-математичних наук, доцент Авдеюк П.І.

Науковий гурток:

Актуальні проблеми методики математики
Керівник кандидат педагогічних наук, доцент Сморжевський Ю.Л.