Науково-педагогічні працівники кафедри керують науковою роботою студентів. Результати наукових досліджень студенти доповідають на звітній науковій конференції студентів та магістрантів, яка традиційно відбувається в університеті кожного року, та використовують при написанні курсових і дипомних робіт. Студенти також мають можливість опублікувати статтю у факультетському збірнику наукових праць студентів і магіст­ран­тів або у Збірнику матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які видаються щороку.

Проблемні групи та наукові гуртки, що функціонують на кафедрі математики.

Проблемні групи:

1. Сучасні проблеми диференціальних рівнянь.
Керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Теплінський Ю.В

2. Застосування дзета-функції Рімана в аналітичній теорії чисел.
Керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Кріль С.О.

3. Найкраще рівномірне наближення компактнозначних відображень.

Керівники – кандидат фізико-математичних наук, доцент Гудима У.В.;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Гнатюк В.О.

4. Матриці показників та допустимі сагайдаки.
Керівник – кандидат фізико-математичних наук Зеленський О.В.

5. Вибрані питання теорії наближення.

Керівники – кандидат фізико-математичних наук, доцент Сорич В.А.;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Сорич Н.М.

6. Лінійні методи підсумовування рядів Фур’є.
Керівник  – кандидат фізико-математичних наук, доцент Ковальська І.Б.

Науковий гурток:

Актуальні проблеми методики математики.
Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Сморжевський Ю.Л.