Сорич Віктор Андрійович

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСорич Віктор Андрійович

 кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики

 viktor.sorych@gmail.com

Коло наукових інтересів: теорія наближення функцій та їх похідних на класах (Ψ, β) – диференційовних функцій

Викладає дисципліни: теорія наближень, елементи гармонійного аналізу, числові системи, математичний аналіз, аналітична геометрія

 

Основні праці:

Сорич В.А. Наилучшее одновременное приближение периодических функций и их производных тригонометрическими полиномами/ В.А. Сорич// Укр. мат. журн. – 1984. –36, №6. – С. 791-797.

Сорич В.А. Наилучшее совместное приближение функций и их производных / В.А. Сорич – К., 1989.–54 с.(Препринт 89.19/ Інститут математики НАН України)

Сорич  В.А. Про найкраще одностороннє сумісне наближення класів  в метриці  / В.А. Сорич, Н.М. Сорич // Ряди Фур’є: теорія і застосування/ Відп. ред.: О.І. Степанець. Праці Інституту математики НАН України. Т.20.– К.: Інститут математики НАН України, 1998, с. 316-323.

Конет І.М. Алгебра та геометрія: навч. посіб. / І.М. Конет, В.В. Мойко, В.А. Сорич/– Кам’янець-Подільський: Абетка-нова, 2003.–452с.

Сорич В.А. Наближення сум згорток з ядрами Пуассона сумами Фур’є в рівномірній метриці/ В.А. Сорич, Н.М. Сорич// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки: Зб. наук. праць/ Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.– Вип. 9. – С. 100-105.

Нагороди:

– Грамота Інститут математики НАН України, 1983 р.

– Почесна грамота Міністерства освіти та науки України, 2003 р.

– Грамота Хмельницької обласної ради, 2005 р.

– Почесна грамота університету, 2007 р.

– Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2008 р.

– Відзнака університету  «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки», 2008 р.

Comments are closed