Силабуси


Диференціальні рівняння

Сучасні задачі диференціальних рівнянь
Елементарна математика
Вступ до спеціальності
Дискретна математика
Методи обчислень
Методи оптимізації
Опуклий аналіз
Теорія екстремальних задач
Диференціальна геометрія і топологія
Диференціальні та інтегральні рівняння
Методи оптимізації ( 2 )
Методика навчання математики в профільній середній школі
Методика навчання математики
Методика навчання математики в закладі вищої освіти
Формування евристичної діяльності студентів при вивченні математики
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія лінійних просторів
Функціональний аналіз
Комплексний аналіз
Теорія ймовірності і математична статистика (економічний факультет)
Диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної
Числові системи
Аналітична геометрія
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (спеціальність Середня освіта (Фізика))
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (спеціальність Комп”ютерні науки)
Вища математика (спеціальність: Туризм, Готельно-ресторанна справа)
Вища математика (спеціальність: Економіка, Облік і оподаткування, Менеджмент)
Математична логіка і теорія алгоритмів
Основи геометрії

Comments are closed