Освітній ступінь  – бакалавр

Алгебра: лінійна алгебра
Алгебра: алгебра і терія чисел
Вступ до спеціальності
Геометрія: диференціальна геометрія і топологія
Геометрія: аналітична геометрія
Дискретна математика (Середня освіта (Математика))
Дискретна математика (Комп’ютерні науки)
Диференціальні рівняння
Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
Елементарна математика
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (Середня освіта (Фізика))
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (Комп’ютерні науки)
Математичний аналіз
Математичний аналіз: диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної
Математичний аналіз: комплексний аналіз 
Математичний аналіз: функціональний аналіз
Математична логіка і теорія алгоритмів
Методи обчислень
Методи оптимізації
Методика навчання математики
Опуклий аналіз (4 курс)
Опуклий аналіз (3 курс)
Теорія багатозначних відображень
Розв’язування задач шкільних математичних олімпіад
Теорія екстремальних задач
Теорія ймовірностей і математична статистика
Теорія наближення
Вища математика
Вища математика та математична статистика
Економетрика
Математика для економістів: теорія ймовірності і математична статистика 
Математика для економістів: вища математика

Освітній ступінь  – магістр

Аналітична теорія чисел
Cучасні задачі диференціальних рівнянь
Методи розв’язування екстремальних задач та їх застосування (на 1 семестр)
Методи розв’язування екстремальних задач та їх застосування (на 2 семестри)
Комплексний аналіз
Методика навчання математики в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня
Методика навчання математики в закладі вищої освіти
Рівняння математичної фізики
Актуальні задачі математичної фізики
Формування евристичної діяльності студентів при вивченні математики
Теорія лінійних просторів
Сучасні педагогічні тенденції в математиці та інформатиці 

Архів

Геометрія: основи геометрії
Геометрія: аналітична геометрія
Числові системи
Методи оптимізації
Теорія ймовірностей та математична статистика (Проф. осв. (Охорона праці))