Диференціальні рівняння
Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
Комплексний аналіз (ОС магістр)
Лінійна алгебра
Алгебра і терія чисел
Вища математика та математична статистика
Економетрика
Дискретна математика (матем)
Аналітична теорія чисел
Cучасні задачі диференціальних рівнянь
Математичний аналіз
Елементарна математика
Вступ до спеціальності
Дискретна математика
Методи обчислень
Методи оптимізації
Опуклий аналіз
Теорія екстемальних задач
Методи розв”язування екстремальних задач та їх застосування
Диференціальна геометрія і топологія
Рівняння математичної фізики
Актуальні задачі математичної фізики
Методи оптимізації (2)
Методика навчання математики в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня
Методика навчання математики
Методика навчання математики у закладі вищої освіти
Формування евристичної діяльності студентів при вивченні математики
Теорія ймовірностей і математична статистика
Теорія ймовірностей та математична статистика (Проф. осв. (Охорона праці))
Теорія лінійних просторів
Функціональний аналіз
Комплексний аналіз (ОС бакалавр)
Математика для економістів: теорія ймовірності і математична статистика 
Диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної
Числові системи
Аналітична геометрія
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (спеціальність Середня освіта (Фізика))
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (спеціальність Комп”ютерні науки)
Вища математика
Математика для економістів: вища математика
Математична логіка і теорія алгоритмів
Основи геометрії