Середня освіта (Математика, інформатика)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014 Середня освіта( Математика)

2020

2019

2019 (2р.10м)

2018

2017

 

 

Середня освіта (Математика, інформатика)

другого (магістерськогокого) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014 Середня освіта( Математика)

2020

2019