80-річчя з дня народження видатного українського математика Олександра Івановича Степанця (1942-2007)

Новини

Сьогодні, 24 травня 2022 р., виповнилося 80 років з дня народженяя  видатного українського математика, спеціаліста в області теорії функцій, чиї праці уввійшли в золотий фонд математичного аналізу, члена-кореспондента НАН України ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА СТЕПАНЦЯ.
    Олесандром Івановичем Степанцем створено методи, що дозволяють розв’язувати одну із найважливіших задач теорії наближення – задачу Колмогорова-Нікольського. Запроваджена ним класифікація періодичних та неперіодичних функцій, з одного боку, дала змогу охопити весь спектр сумовних функцій, а з іншого – дозволила враховувати більш тонкі властивості конкретних функцій.
       В особі Олександра Івановича гармонійно поєднувалися таланти науковця, педагога і великого організатора. Він створив школу, в якій успішно працює ціла плеяда математиків в різних науково-дослідних та освітніх центрах, продовжуючи славні традиції вітчизняних шкіл теорії наближення та розвиваючи ідеї свого ВЧИТЕЛЯ – ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА.
          Світла пам’ять про Олександра Івановича Степанця назавжди збережеться в наших серцях.