Комплексний кваліфікаційний екзамен, ОПП Середня освіта (Математика, інформатика)

Новини

23 червня 2022 р. здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Математика, інформатика) зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) успішно склали комплексний кваліфікаційний екзамен з навчальних дисциплін професійної підготовки.

Екзаменаційна комісія, заслухавши та оцінивши відповіді студентів, зауважила, що здобувачі вищої освіти показали досить високий рівень знань з навчальних дисциплін винесених на екзамен.

Голова ЕК професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор Теплінський Ю.В. повідомив студентам результати екзамену та запросив їх продовжити навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика).

Колектив кафедри математики вітає студентів з успішною здачею комплексного кваліфікаційного екзамену, здобуттям освітнього ступеня «бакалавра», бажає їм плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві !!