На фізико-математичному факультеті розпочали навчання першокурсники

Новини

Декан факультету Щирба Віктор Самуїлович і його заступник з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти Пилипюк Тетяна Михайлівна привітали присутніх і розповіли про особливості навчання на факультеті, зокрема в умовах російсько-української війни. Вони ознайомили здобувачів вищої освіти з процедурою нарахування стипендій, правилами внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Після вирішення організаційних питань куратори обговорили зі студентами умови, за яких адаптація до навчання в університеті проходитиме легко та без труднощів.

Також здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика) мали зустріч із гарантом освітньої програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» першого бакалаврського рівня вищої освіти Сморжевським Юрієм Людвіговичем, який ознайомив першокурсників із переліком навчальних дисциплін та практик, очікуваними результатами навчання, особливостями оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

Вітаємо наших першокурсників та бажаємо їм успішного навчання, завзятості та наполегливості у досягненні своїх цілей.